Jedrska energija

Višji znesek vplačevanja v Sklad razgradnje NEK

Vlada družbi GEN energija določila višino vplačila sredstev v Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov NEK.

Višji znesek vplačevanja v Sklad razgradnje NEK

Vlada je družbi GEN energija s 1. januarjem 2022 določila, da začne vplačevati v Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško znesek v višini 0,012 evra za vsako prevzeto kWh električne energije, proizvedene v Nuklearni elektrarni Krško. Meddržavna komisija je v skladu s pogodbo med vlado Republike Slovenije in vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo 14. 7. 2020 potrdila Tretjo revizijo Programa razgradnje NEK in Programa odlaganja radioaktivnih odpadkov (RAO) ter izrabljenega jedrskega goriva (IJG) iz NEK. Meddržavna pogodba v 11. členu določa, da vsaka pogodbenica zagotavlja redno vplačevanje sredstev v svoj posebni sklad, ki je ustanovljen na podlagi meddržavne pogodbe.

Potrjena programa razgradnje NEK in odlaganja RAO in IJG predvidevata, da bodo skupni stroški odlaganja RAO in IJG ter razgradnje NEK za Republiko Slovenijo znašali 1.164,4 mio evrov. Upoštevajoč že vložena sredstva v odlagališče NSRAO Vrbina bo morala Republika Slovenija zagotoviti še dodatnih 1.090,1 mio evrovsredstev.

Ker z zakonodajo ni ustrezno urejen način določanja višine vplačil v Sklad NEK kot tudi ne eksplicitna pravna podlaga, da bi višino vplačila določala vlada, GEN energija trenutno vplačuje sredstva v Sklad NEK na podlagi vladnega sklepa, ki določa mesečni znesek v višini 0,048 evrovza vsako prevzeto kWh, kar letno predstavlja približno 13 mio evrov vplačil v Sklad NEK. Dvig prispevka v Sklad NEK ne bo bistveno vplival na dobičke GEN energije, bo pa veliko prispeval k uresničitvi zavez iz meddržavne pogodbe in na dolgi rok bistveno razbremenil proračun Republike Slovenije.

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.