Termo energija

Vlada o poroštvu za TEŠ 6 na naslednji seji

Vlada je na današnji seji obravnavala mnenje o Predlogu zakona o poroštvu republike Slovenije za izgradnjo TEŠ 6.
Vlada o poroštvu za TEŠ 6 na naslednji seji

Ministrstvu, pristojnemu za energetiko, je naložila, da za naslednjo sejo pripravi celovito informacijo o projektu in na podlagi že opravljenih revizij postopka priprave projekta TEŠ 6 in na podlagi recenzijskega poročila izvede ustrezne postopke za uveljavljanje odgovornosti za ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti pri projektu najkasneje do 30. aprila 2012.

Vodstvu družb TEŠ in HSE pa je vlada naložila, da ugotovljene nepravilnosti pri dosedanjih pripravah in vodenju projekta postavitve nadomestnega bloka 6, ki so bile ugotovljene v Pregledu vodenja posameznih poslov v podjetju TEŠ, ustrezno sankcionira. Prav tako morata vodstvi družb najkasneje do 15. marca 2012 pripraviti pisno poročilo o izvedbi ukrepov, navedenih v izjavah vodstev TEŠ in HSE z dne 5. oktobra 2011.

Na  podlagi  ugotovitev, ki bodo sledile obravnavi zahtevanega gradiva, bo vlada na naslednji seji sprejela mnenje in po potrebi ustrezne amandmaje k poroštvenemu zakonu.

Prav tako je vlada s položaja generalnega direktorja Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor razrešila mag. Janeza Kopača. Na to mesto je kot vršilca dolžnosti imenovala Julijana Fortunata, in sicer do imenovanja generalnega direktorja Direktorata za energijo po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev. (pb)

Polona Bahun
O avtorju