Energetika

Vlada podala soglasje k Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za distribucijskega operaterja

Distribucijski operater (SODO), če ni lastnik distribucijskega sistema ali njegovega dela, ki ima javni značaj, mora z lastnikom ali drugo osebo, ki z lastnino upravlja ali razpolaga, namreč skleniti pogodbo, s katero uredi vsa vprašanja uporabe tega sistema za opravljanje nalog distribucijskega operaterja.

Vlada podala soglasje k Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za distribucijskega operaterja

Družba SODO je v letu 2019 z elektrodistribucijskimi podjetji: Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, in Elektro Primorska sklenila pogodbo o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za distribucijskega operaterja. V njej se zlasti ureja obseg in namen uporabe sistema, višino najemnine oziroma drugega plačila distribucijskega operaterja, pogoje in način tekočega in investicijskega vzdrževanja omrežja in druga vprašanja, ki distribucijskemu operaterju omogočajo, da učinkovito opravlja svoje naloge.

Na podlagi Akta o ustanovitvi družbe SODO njen direktor za sklepanje pogodb o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja potrebuje soglasje skupščine. Vlada je kot ustanoviteljica in edina družbenica SODO v vlogi skupščine tako podala soglasje k sklenitvi aneksa k Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za distribucijskega operaterja.
Aneks skladno z odločbo Agencije za energijo določa regulativno obdobje, ki traja od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022, višino najemnine za najeti distribucijski sistem in višino plačila za izvajanje nalog za najemodajalce in vzdrževalce ter tarifno postavko za obračun omrežnine za to regulativno obdobje.

Polona Bahun
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.