Okolje

Vlada prižgala zeleno luč za sežigalnice

Sprejeta uredba o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov.

Vlada prižgala zeleno luč za sežigalnice

Vlada je izdala Uredbo o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov, ki med drugim predpisuje izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja gorljivih komunalnih odpadkov, določa način njenega opravljanja, pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe ter pravice in obveznosti uporabnikov. Uredba predvideva podelitev koncesije za opravljanje navedene državne javne službe za obdobje 30 let.
Uredba sicer določa, da je predmet državne javne službe sežiganje gorljivih frakcij komunalnih odpadkov, ki so nastali na območju Slovenije in niso primerni za recikliranje ali ponovno uporabo. Gre za odpadke, ki nastanejo pri mehanski obdelavi mešanih komunalnih odpadkov v okviru izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov.
Slovenija na področju predelave in odstranjevanja odpadkov s termično obdelavo ni samozadostna in je odvisna od objektov v tujini, kar potrjujeta tudi podatka, da smo leta 2017 v postopke termične obdelave v tujino poslali približno 165.000 ton tovrstnih odpadkov, leta 2018 pa že preko 210.000 ton. 

Koliko koncesij za te namene bo država podelila, še ni znano, je pa okoljski minister mag. Andrej Vizjak ob zadnjem obisku Toplarne Celje, kjer s sežiganjem komunalnih odpadkov že soproizvajajo toploto in elektriko, dejal, da so interes za to poleg v Celju izrazili še v Ljubljani, Mariboru in Kočevju. Minister je takrat poudaril, da je predpogoj za vse naprave poslovanje in obratovanje z najvišjimi okoljskimi, t.i. BAT standardi. »Želimo si, da bomo imeli visoko zmogljive in okolju prijazne naprave, ki ne bodo pustile nikakršnih prekomernih onesnaževanj ali pa bodo izpusti bistveno nižji od mejnih vrednosti. 
Z odpadki, ki so naša stvarnost, moramo ravnati odgovorno. Želim si, da bi bilo odpadkov za termično obdelavo čim manj, da bi jih čim manj nastalo in da bi bilo od teh čim več reciklabilnih. Žal nekaj odpadkov torej ostane in smotrno je z njimi ravnati tako, da od njih dobimo tudi toploto in elektriko, namesto da jih odložimo in zakopljemo«, je takrat dejal minister Vizjak.
Zanimanje za  postavitev objekta za energijsko izrabo nereciklabilnih mešanih komunalnih odpadkov oziroma postavitev sodobne sežigalnice, so izrazili tudi v TE-TOL. V Energetiki Ljubljana zdaj čakajo na objavo razpisa za dodelitev koncesij, iz zahtev razpisa pa bodo nato ocenili, ali izpolnjujejo pogoje in lahko kandidirajo za tak projekt, pri čemer sta bili v Ljubljani za te namene v občinskem prostorskem načrtu kot možni opredeljeni dve lokaciji – ena na območju TE-TOL in druga na Letališki cesti. 

Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.