Energetika

Vlada v stotih dneh svojega mandata izpostavila dialog, stabilnost in zaupanje

Vladna ekipa je včeraj predstavila svoje dosedanje delo, ki so se ga, zaradi resnosti dogajanja v mednarodnem prostoru in vpliva na razmere v domačem okolju, morali lotiti takoj.

Vlada v stotih dneh svojega mandata izpostavila dialog, stabilnost in zaupanje

Med drugim so pripravili celovit paket omilitvenih in ciljno usmerjenih ukrepov na področju energetske in prehranske draginje. Njihova strategija je zasnovana v treh stebrih: energetika, hrana in prehranske verige, nafta in naftni derivati. Z ukrepi iščejo ravnovesje, pri katerem vsak deležnik – država na eni strani, trgovci na drugi in potrošniki na tretji strani - nosi del bremena povišanih cen. Ključni cilj sprejetih ukrepov je odpravljanje negotovosti za gospodarstvo in potrošnike.

Tako so nekatere ukrepe že sprejeli. Med njimi je znižanje DDV za dobave električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo. ki bo v veljavi do 31. maja prihodnje leto. Gre za ukrep, ki potrošnike razbremenjuje posledic podražitve energentov v času njihove največje porabe, torej med ogrevalno sezono. Že julija pa je vlada omejila cene električne energije in plina za gospodinjstva, male poslovne odjemalce in v primeru plina tudi za druge skupine zaščitenih odjemalcev, kot so bolnišnice in domovi za starejše. Enoletna regulacija cen je začela veljati 1. septembra, prvič pa se bo poznala na oktobrskih računih. Poleg tega so od 21. junija na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest po nekaj manj kot dveh letih cenovne liberalizacije spet regulirane cene 95-oktanskega bencina in dizla. Tudi v tem primeru regulacija trenutno zaenkrat velja eno leto.

Zagotovili so tudi že pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Podjetja lahko pridobijo enostavno pomoč, ki predvideva do 500 tisoč evrov sredstev in kritje do 30 odstotkov upravičenih stroškov, ali posebno pomoč v višini do dveh milijonov evrov in enako do 30 odstotkov upravičenih stroškov. Pomoč lahko dobijo tudi energetsko intenzivna podjetja, pri katerih je znesek prav tako omejen na dva milijona evrov, pri čemer pa bodo podjetja ob dokazovanju izgube iz poslovanja lahko zaprosila za povračilo do 50 oziroma do 70 odstotkov upravičenih stroškov.
Vsi vladni ukrepi so ciljano usmerjeni in ranljive skupine prebivalstva so med ključnimi naslovniki. Vsi prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka ter invalidi bodo najpozneje novembra 2022 prejeli enkratni energetski dodatek. S pomočjo civilne družbe bo vlada poskrbela za večjo informiranost posameznikov, ki so upravičeni do varstvenega dodatka, a ga še ne prejemajo. Posledično bodo tudi ti posamezniki dobili energetski dodatek.

Na področju energetike pa je bil na vladi že sprejet nov paket energetske zakonodaje, ki vključuje predloga novele zakona o oskrbi s plini in interventnega zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo ter predlog poroštvenega zakona za energetska podjetja, in naj bi ga državni zbor sprejel predvidoma 13. septembra.

Polona Bahun
O avtorju