Obnovljivi viri

Vlada za samooskrbo z električno energijo namenja 25 milijonov evrov

Vlada je na včerajšnji seji vladnega odbora za gospodarstvo v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrstila nov projekt samooskrbe z električno energijo.

Vlada za samooskrbo z električno energijo namenja 25 milijonov evrov

Predviden je tudi ukrep nepovratnih finančnih spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo. V okviru tega ukrepa se bo v skladu z javnim pozivom Eko sklada izvajal tudi omenjeni projekt. Nepovratne finančne spodbude bodo namenjene novim naložbam nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije. Namen dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud je spodbujanje gradnje naprav za samooskrbo z električno energijo in s tem povečanje deleža OVE v končni rabi električne energije. Cilj projekta pa je povečanje rabe OVE in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.
Zmanjšanje potrebne energije za delovanje stavbe, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo dolgoročno zagotavlja nizke stroške obratovanja, manjše okoljske obremenitve ter manjše izpuste toplogrednih plinov. Zaradi celovitega pristopa k načrtovanju, optimizacije ukrepov učinkovite rabe energije ter manjših stroškov obratovanja in vzdrževanja, imajo daljši življenjski cikel in nizek ogljični odtis.

Višina nepovratnih sredstev je do 25 milijonov evrov, in sicer za leto 2022 do enega milijona evrov, za leto 2023 pa do 24 milijonov evrov. Predvideno trajanje financiranja je do konca leta 2023 oziroma do porabe sredstev.

Polona Bahun
O avtorju