Omrežja

Vlada zmanjšala osnovni kapital Elesa

Vlada je določila, da se osnovni kapital družbe ELES zmanjša za skoraj 91,6 milijona evrov.

Vlada zmanjšala osnovni kapital Elesa

Kot so sporočili z vlade, se je ta kot ustanoviteljica in edina družbenica v vlogi skupščine družbe ELES, sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja, s skladno z ZGD-1 odločila za redno zmanjšanje osnovnega kapitala za 91.566.399,07 evra, in sicer za neodpisano vrednost poslovne stavbe, ki znaša 1.437.623,06 evra, in za knjigovodsko vrednost 90.128.776,01 evra, kar predstavlja kapitalsko naložbo v družbi TALUM.
Zmanjšanje osnovnega kapitala za revidirano knjigovodsko vrednost kapitalske naložbe, ki jo ima družba ELES v tovarni aluminija družbi TALUM je bil izveden skladno s spremembami in dopolnitvami zakona o slovenskem državnem holdingu, ki določa, da se osnovni kapital družbe ELES zmanjša s prenosom njene kapitalske naložbe v družbi TALUM na Republiko Slovenijo, upravljavec naložbe pa bo SDH.
Z zmanjšanjem kapitala za vrednost poslovne stavbe pa bo Republika Slovenja pridobila poslovni objekt RCV na Hajdrihovi 2a v Ljubljani. Te poslovne prostore bo Ministrstvo za javno upravo namenilo za potrebe Direkcije Republike Slovenije za ceste in drugih centraliziranih uporabnikov in s tem omogočilo prihranek iz naslova nepotrebnosti plačila najemnine zaradi uporabe prostorov v lasti Republike Slovenije.

Brane Janjič
O avtorju