Energetika

Vodnatost enkrat bolj, drugič manj radodarna

Kot kažejo podatki za leto 2017, je skupna proizvodnja Savskih elektrarn Ljubljana (SEL) znašala 290.783 megavatnih ur.
Vodnatost enkrat bolj, drugič manj radodarna

Po podatkih o proizvodnji na pragu so v Savskih elektrarnah Ljubljana v letu 2017 hidroelektrarne proizvedle 288.555 MWh, male hidroelektrarne 1.511 MWh, sončne elektrarne pa 690 MWh. S hidroelektrarnami so uresničili plan v višini 90 odstotkov, s sončnimi elektrarnami pa v višini 108 odstotkov.    

Ob tem omenimo, da je leta 2016 proizvodnja na pragu v njihovih hidroelektrarnah znašala 341.638 MWh, kar pomeni, da je bil plan dosežen v višini 106,8 odstotka. Na proizvodnjo v hidroelektrarnah tekom leta seveda precej vplivajo hidrološke razmere, ki so lahko zelo ugodne, ugodne, manj ugodne ali celo neugodne.  

Kot je pojasnil Mitja Dušak, vodja službe za obratovanje v SEL, je vodnatost v letu 2017 bila le okoli 90 odstotkov povprečne, zato je bila tudi proizvodnja temu primerna. Leta 2016 je bila vodnatost rahlo nad povprečjem, zato je bila uresničitev plana bistveno boljša. Obratno je bilo pri sončnih elektrarnah, ki so bile leta 2016 za 5 odstotkov pod, leta 2017 pa 8 odstotkov nad planom. 

V Savskih elektrarnah Ljubljana je v letu 2018  načrtovana proizvodnja 320 GWh v velikih hidroelektrarnah, v malih hidroelektrarnah je trenutno 2,6 GWh, v sončnih pa 0,64 GWh.