Termo energija

Vpliv TEŠ na cene daljinskega ogrevanja vse manjši

Variabilni del cene ogrevanja, na katerega TEŠ nima bistvenega vpliva, znaša že 76 odstotkov končne cene.
Vpliv TEŠ na cene daljinskega ogrevanja vse manjši
Iz termoelektrarne Šoštanj so sporočili, da so junija na Agencijo za energijo res naslovili zahtevo po 37-odstotnem zvišanju cene toplote za daljinsko ogrevanje, pri čemer pa so se v javnosti pojavile napačne interpretacije. Ob tem v TEŠ poudarjajo, da se je fiksni del cene daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini, na katero imajo vpliv, pri zadnji spremembi cene celo znova znižal. Dejstvo pa je, da se je povišal variabilni del cene, na katerega TEŠ nima bistvenega vpliva, in sicer zaradi izredne rasti cen emisijskih kuponov in sočasnega nadaljnjega zmanjševanja števila brezplačnih emisijskih kuponov za toplotno energijo. Variabilni del cene toplotne energije, ki jo TEŠ obračunava Komunalnemu podjetju Velenje, tako predstavlja že 76 odstotkov cene toplotne energije. 
Kot pravijo v TEŠ, gre pri emisijskih kuponih za izjemno volatilen vplivni element, kar potrjuje podatek, da se je cena emisijskih kuponov v obdobju od 1. januarja 2020 do 31. marca letos ( to je v obdobju nakupa kuponov za minulo leto) gibala v razponu od 15,30 do 42,99 evrov za kupon. V skladu z dogovorom glede strategije nakupov emisijskih kuponov, sklenjenim med TEŠ in Komunalnim podjetjem Velenje, datum zakupa emisijskih kuponov in s tem tudi potrditev cene emisijskih kuponov določi Komunalno podjetje Velenje, TEŠ (ozirom zanj skupina HSE) pa takoj po odločitvi Komunalnega podjetja Velenje na trgu zakupi potrebno količino kuponov za daljinsko ogrevanje. Komunalno podjetje Velenje, kot odjemalec toplotne energije, podaja TEŠ zavezujoča nakupna naročila po ciljni ceni za nakup emisijskih kuponov za posamezno koledarsko leto. Za oblikovanje ciljne cene, po kateri naj se kupijo navedeni produkti emisijskih kuponov, lahko Komunalno podjetje Velenje uporabi navedbo tržnih cen na spletni strani borze ICE (to določilo je bilo v letu 2020 v dogovor sicer dodano na zahtevo Komunalnega podjetja Velenje).  
Prodajna cena toplotne energije pa se, skladno z aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje Agencije za energijo, določi na podlagi zadnjega izvedenega nakupa emisijskih kuponov. Ta je bil izveden 31.  marca letos, in sicer po ceni 42,43 evrov za kupon. V Termoelektrarni Šoštanj so potem na podlagi tega podatka na Agencijo za energijo junija letos naslovili vlogo za spremembo prodajne cene toplotne energije  iz TEŠ za daljinsko ogrevanje (v tem primeru za 37-odstotno zvišanje cene). 
V TEŠ ob tem še izpostavljajo, da so tako sami kot HSE odgovorne v Komunalnem podjetju Velenje in Mestni občini Velenje, kot večinski lastnici, v letu 2020 večkrat opozarjali na izredno rast cen emisijskih kuponov in jih pozivali k pravočasnemu nakupu emisijskih kuponov, saj bi s tem zagotovili nižjo ceno toplotne energije vsaj za tekoče leto. Podobno velja tudi letos, ko trenutna cena kuponov CO2 znaša približno 51 evrov, pa zakup za leto 2021 s strani Komunalnega podjetja Velenje še ni  bil izveden in ta tudi še ni sporočil, da želi, skladno z dogovorom, izvesti nakup kuponov.
Po besedah predstavnikov TEŠ, je odločitev o zvišanju cene neizogibno povezana z zagotavljanjem daljinskega ogrevanja prebivalcem Šaleške doline, saj lahko TEŠ, kot izvajalec gospodarske javne službe, ogrevanje zagotavlja le, če so stroški proizvodnje pokriti. V TEŠ ob tem še navajajo, da bi ugoden vpliv na ceno daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini lahko imel tudi projekt sosežiga alternativnega energenta, t. i. projekt SRF, s katerim bi lahko ceno ogrevanja ohranjali na ravni minulih let, a so ga, žal, v organih lokalnih skupnosti zavrnili.
Brane Janjič
O avtorju