Omrežja

Vreme in koronavirus zamaknila zaključek izgradnje daljnovoda

Začetek poskusnega obratovanja daljnovoda Cirkovce-Pince je prestavljen na junij.

Vreme in koronavirus zamaknila zaključek izgradnje daljnovoda

Gradnja čezmejnega daljnovoda med Slovenijo in Madžarsko 2x 400 kV Cirkovce - Hévíz je v zaključni fazi, vendar je zaradi uresničitve nekaterih predvidenih tveganj, povezanih s pandemijo koronavirusa in neugodnimi vremenskimi razmerami, začetek poskusnega obratovanja prestavljen za tri mesece, torej na junij 2022.

Zamuda je predvsem posledica pandemije, ki je prizadela tudi Slovenijo. V zadnjih dveh mesecih je bilo izdanih veliko odločb o karanteni za delavce na terenu, najbolj kritično obdobje pa je bil december, ko so bile tri ekipe v karanteni 14 dni. Drugi vzrok zamude so bile neugodne vremenske razmere. Močan veter je preprečil dvig stolpov, kar je posledično povzročilo zamudo pri namestitvi elektro opreme.

Pri projektu je že pridobljeno je končno gradbeno dovoljenje, gradnja stikališča RTP Cirkovce je zaključena in pripravljena za priključitev, zaključenih je 96 odstotkov gradbenih del, dokončanih pa je tudi že 71 odstotkov jeklenih konstrukcij. 

Na podlagi posodobljenega načrta projekta ELES in madžarski sistemski operater prenosnega omrežja (MAVIR) v juniju predvidevata vključitev slovensko-madžarske meje v evropske projekte oblikovanja enotnega trga z električno energijo in s tem komercialno dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti.
Dokončanje čezmejne prenosne povezave 2x400 kV Cirkovce – Hévíz je za ELES glavna prioriteta. Delovna sila na terenu se je povečala v največji možni meri in se po najboljših močeh trudi, da bi daljnovod začel obratovati.

S tem se bo po več letih prizadevanj za izgradnjo manjkajoče povezave Slovenije s prenosnim omrežjem sosednje Madžarske zaključila največja investicija v infrastrukturo prenosnega omrežja v zgodovini družbe ELES, ki je v obsegu izgradnje nove 400/110 kV postaje v Cirkovcah in celotne daljnovodne povezave, vredna dobrih 150 milijonov evrov.
Daljnovod 2x400 kV Cirkovce–Pince prinaša številne koristi, in sicer povečanje zanesljivosti delovanja slovenskega elektroenergetskega sistema, povečanje uvoznih zmogljivosti in možnost večje integracije trga z električno energijo v regiji ter lažji dostop do vzhodnih trgov z električno energijo.

Polona Bahun
O avtorju