Obnovljivi viri

Vzpostavljen sodoben testni poligon za inštalaterje sončnih elektrarn

Na poligonu, ki je opremljenim s hibridno sončno elektrarno z baterijskim sistemom in naprednim sistemom za nadzor in upravljanje z električno energijo se bodo lahko strokovno izpopolnjevali monterji in inštalaterji fotovoltaike.

Vzpostavljen sodoben testni poligon za inštalaterje sončnih elektrarn

Kot so sporočili iz Premogovnika Velenje, so zaposleni v HTZ Velenje, povezani družbi Premogovnika Velenje, konec lanskega leta uspešno opravili preizkus znanja in kot prvi pridobili certifikat o usposobljenosti za inštalaterje fotovoltaike. Skupaj z nosilcema usposabljanja Medpodjetniškim izobraževalnim centrom in Mednarodnim centrom za prenos znanja ter v sodelovanju s poslovnimi partnerji  so v Velenju postavili tudi sodobni testni poligon za izvajanje praktičnega izobraževanja inštalaterjev fotovoltaike. Na poligonu, ki je opremljenim s hibridno sončno elektrarno z baterijskim sistemom,  z naprednim sistemom  za nadzor in  upravljanje z električno energijo ter aktivnimi porabniki, se bodo v prihodnje lahko strokovno izpopolnjevali monterji in inštalaterji fotovoltaike. Kot poudarjajo v Premogovniku Velenje, so zaposleni v HTZ Velenje z omenjenim projektom znova dokazali, da imajo na področju fotovoltaike ogromno znanja in izkušenj ter da tudi na takšen način želijo prispevati in dvigniti raven znanja ter usposobljenosti drugih inštalaterjev.

»HTZ Velenje je  s svojim programom fotovoltaike na trgu prisoten že več kot 18 let. S svojim znanjem in izkušnjami smo pripomogli k temu, da se bodo na sodobnem poligonu za inštalaterje lahko poleg naših zaposlenih izobraževali tudi vsi na novozaposleni, ki bodo v prihodnje iskali priložnosti in karierni razvoj na področju zelenih tehnologij, kot tudi  drugi inštalaterji fotovoltaike širše v regiji ter od drugod v Sloveniji,« je povedal generalni direktor družbe HTZ Velenje mag. Damijan Kanduti. 

Direktiva Evropske komisije 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov sicer zahteva, da ima vsaka država članica EU vzpostavljen obvezni sistem usposabljanja, preizkusa znanja in obnavljanja znanja inštalaterjev proizvodnih naprav na obnovljive vire energije.  Slovenija je to uredila v Energetskem zakonu, podrobneje pa je pogoje opredelila v Pravilniku o strokovnem usposabljanju inštalaterjev naprav na obnovljive vire energije. Inštalaterji si morajo za zagotavljanje pravilnega in učinkovitega delovanja naprav in sistemov na obnovljive vire energije zagotoviti minimalno strokovno usposobljenost za svoje delo. Z vključitvijo v razpisano strokovno izobraževanje si lahko inštalaterji tako zagotovijo pogoj minimalne strokovne usposobljenosti za inštalaterja proizvodnih naprav na sončno energijo.

Brane Janjič
O avtorju