Energetika

Webinarji na temo upravljanja z energijo v javnem sektorju

Prihodnji mesec bo potekalo več brezplačnih tematskih spletnih seminarjev namenjenih učinkovitejšemu ravnanju z energijo.
Webinarji na temo upravljanja z energijo v javnem sektorju

Ministrstvo za infrastrukturo v sodelovanju z operaterjem trga z elektriko Borzenom pripravlja več brezplačnih spletnih seminarjev na temo upravljanja z energijo v javnem sektorju, ki bodo potekali med 3. novembrom in 1. decembrom 2020. Na seminarjih bodo predstavljene izkušnje dosedanjega upravljanja z energijo v javnih stavbah in usmeritve za naprej, tematski sklopi pa se nanašajo na upravljanje z energijo, financiranje projektov trajnostne energije, energetske poglede in monitoring, zelena javna naročila in obnovljive vire energije. Udeležba na seminarju bo tudi priložnost, da se seznanite s smernicami za upravljanje z energijo v javnem sektorju in prepoznate šibke točke v vaših sistemih oskrbe z energijo, spoznate aplikacijo Energetsko knjigovodstvo in potenciale izboljšanje energetske učinkovitosti in izrabe obnovljivih virov energije.
Kot pravijo na ministrstvu, lahko sistematsko spremljanje rabe energije na ravni objekta ali odvzemnega mesta oziroma racionalno gospodarjenje z energijo in energetskimi sistemi pomembno prispeva k doseganju zastavljenih energetskih in podnebnih ciljev ter k zmanjševanju drugih negativnih vplivov na okolje. Spletni seminarji so brezplačni, je pa potrebna  predhodna prijava. Podrobnejše informacije so dosegljive na tem naslovu.

Urnik spletnih seminarjev:
Upravljanje z energijo v javnem sektorju, 3. 11. 2020 (med 10.00 in 12.00 uro),
Financiranje projektov trajnostne energije, 10. 11. 2020  (med 10.00 in 12.00 uro),
Energetski pregledi in monitoring, 17. 11. 2020 (med 10.00 in 12.00 uro),
Javna naročila s poudarkom na zelenim javnih naročilih, 24. 11. 2020 (med 10.00 in 12.00 uro),
Obnovljivi viri energije, 1. 12. 2020 (med 10.00 in 12.00 uro).


Brane Janjič
O avtorju