Omrežja

Z 8. decembrom zaživel skupni evropski model omrežja

Skupni evropski model omrežja (CGM) bo omogočil intenzivnejšo izmenjavo podatkov med operaterji prenosnih sistemov v Evropi za krepitev varnosti omrežja.

Z 8. decembrom zaživel skupni evropski model omrežja

CGM je vseevropski program sodelovanja, ki evropskim operaterjem prenosnih sistemov električne energije omogoča nemoteno izmenjavo podatkov o operativnem načrtovanju prek varne digitalne in komunikacijske omrežne infrastrukture, na podlagi katerega se bodo dodeljevale kapacitete in izvajale analize zanesljivosti. Z uporabo CGM kot njegove osnove bodo zagotovljene prihodnje storitve regionalnega usklajevanja za člane ENTSO-E. Z njim pa je narejen še en korak naprej k bolj varnemu, odpornemu in trajnostnemu evropskemu elektroenergetskemu sistemu, največjemu medsebojno povezanemu električnem omrežju na svetu.

Z zagotavljanjem večje prepoznavnosti in vpogleda v vseevropske tokove medsebojnega povezovanja je to ključni korak v širšem prizadevanju za krepitev varnosti omrežja, zagotavljanje stroškovno učinkovitega delovanja ter povečanje usklajevanja in sodelovanja med evropskimi operaterji prenosnih omrežij in regionalnimi varnostnimi koordinatorji. CGM je rezultat znatnih vlaganj vseh 42 sistemskih operaterjev prenosnih omrežij, članov ENTSO-E, od leta 2011, ko se je začelo delo na vzpostavitvi metodologije CGM.

Polona Bahun
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.