Energetika

Z jutrišnjim dnem začne delovati Projektna skupina Evropske komisije za energetsko platformo

Novo projektno skupino bodo sestavljale tri enote, ki se bodo ukvarjale s svetovnim povpraševanjem in mednarodnimi pogajanji, odnosi z državami članicami in sosedstvom ter mednarodnimi odnosi.

Z jutrišnjim dnem začne delovati Projektna skupina Evropske komisije za energetsko platformo

Evropska komisija je v okviru svojega Generalnega direktorata za energijo ustanovila novo projektno skupino v podporo energetski platformi EU in uresničevanju cilja iz načrta REPowerEU glede diverzifikacije oskrbe. Evropska komisija in države članice so na podlagi mandata Sveta EU iz marca vzpostavile energetsko platformo EU, namenjeno usklajevanju ukrepov za zanesljivo oskrbo EU z energijo, vključno s prostovoljnim skupnim nakupom plina iz plinovodov, utekočinjenega zemeljskega plina in vodika. Nova projektna skupina bo pomagala doseči cilj zmanjšanja odvisnosti EU od ruskih fosilnih goriv, določen v načrtu REPowerEU, saj bo državam članicam in sosednjim državam v naslednjih letih omogočila dostop do alternativnih možnosti oskrbe z energijo po dostopnih cenah.

Projektna skupina za energetsko platformo se bo takoj lotila izvajanja novih nalog iz načrta REPowerEU, sprejetega 18. maja, med katerimi so združevanje povpraševanja, usklajevanje zmogljivosti in pogajanja o oskrbi z energijo, pa tudi podpiranje regionalnih projektnih skupin držav članic in sosednjih držav. Poleg tega bo upravljala stike z mednarodnimi partnerji.

Kot je znano, je Evropska komisija marca kot del ukrepov za ublažitev visokih cen energije predlagala vzpostavitev platforme za skupne nakupe plina in vodika na ravni EU. Zamisel so na zasedanju Sveta EU 25. marca podprli voditelji in voditeljice držav oziroma vlad EU. Evropska komisija je nato z državami članicami na prvem srečanju, ki je potekalo 7. aprila, vzpostavila energetsko platformo EU. Dogovorjeno je bilo, da bo platforma delovala kot prostovoljni usklajevalni mehanizem v podporo nakupu plina in vodika za EU, pri čemer bo kar najbolje izkoriščala skupno politično in tržno moč EU.

Polona Bahun
O avtorju