Energetika

Z novo pridobitvijo do lažjega in hitrejšega odkrivanja okvar

Podjetje Elektro Gorenjska je prvo, ki je kupilo merilno vozilo z vgrajeno merilno in diagnostično opremo.
Z novo pridobitvijo do lažjega in hitrejšega odkrivanja okvar

S tem nakupom je Elektro Gorenjska dobila vso potrebno opremo za iskanje napak na kablih, kabelskih plaščih, za diagnostiko kablov in druge meritve. Do sedaj so bili pri odkrivanju napak na srednje napetostnih kablih v kritičnih situacijah mnogokrat odvisni od tuje pomoči.

Trend gradnje kabelskega omrežja na srednje napetostnem omrežju je zaradi različnih tehničnih in okoljevarstvenih razlogov namreč vse večji in posledično delež kabelskega omrežja vsako leto povečuje tudi Elektro Gorenjska. Kabelski sistemi sicer prinašajo številne prednosti, vendar se ob okvarah pojavijo tudi težave. Ker je kablovod pod zemljo, se napak na omrežju ne da videti, brez ustreznih merilnih instrumentov pa se lokacije okvare ne more določiti.

Kabelsko omrežje se širi predvsem v mestnih in industrijskih središčih z veliko infrastrukture, kjer motena dobava električne energije zaradi nepričakovane odpovedi kabla predstavlja precejšne stroške vsem prizadetim. Popravilo kabla oziroma odprava okvare pa lahko predstavlja zelo velike stroške.

Zaradi staranja materialov bo sprotna diagnostika kablov vse pomembnejša. Ustrezna diagnostika pa lahko pravočasno odkrije napako, ki jo je možno odpraviti brez nepredvidenih izpadov. Predvsem pri načrtovanih vzdrževalnih delih na omrežju, kar dodatno prispeva h kakovostni oskrbi odjemalcev električne energije. Z izvajanjem diagnostike kabla je mogoče oceniti generalno stanje, določiti kritične elemente ali odseke ter na podlagi rezultatov določiti ali je smiselno popravilo ali celotna zamenjava. S takšnim pristopom je mogoče tudi vnaprej oceniti stroške vzdrževanja ali investicij, dobrodošel pa je tudi pri širjenju in posodobitvah omrežja.

V podjetju Elektro Gorenjska so se za nakup vozila torej odločili predvsem zaradi reševanja problema staranja kabelskega omrežja ter lažjega in hitrejšega odkrivanja okvar. V prihodnosti si želijo kar se da hitro pridobiti izkušnje z izvajanjem diagnostike kablov ter to storitev ponuditi tudi drugim. Zavedajo se, da bo z razvojem kabelskega omrežja ter zaradi različnih ekonomskih, tehničnih in drugih težav upravljavcev kabelskega omrežja, diagnostika kablov zaradi zmanjševanja stroškov, podaljševanja življenjske dobe kablov in kvalitetne dobave električne energije, vse bolj pomembna in potrebna. (pb)

Polona Bahun
O avtorju