Energetika

Z revidirano uredbo o TEN-E lažje do cilja podnebne nevtralnosti

Evropski parlament je podprl posodobljene smernice za vseevropsko energetsko infrastrukturo (TEN-E).

Z revidirano uredbo o TEN-E lažje do cilja podnebne nevtralnosti

Zakonodaja, o kateri se je parlament decembra lani dogovoril s Svetom EU, določa merila in metodologijo za izbiro energetskih projektov skupnega interesa (PCI), kot so visokonapetostni daljnovodi, plinovodi, hranilniki energije in pametna omrežja, ki bodo imeli koristi od hitrih administrativnih postopkov pridobivanja potrebnih dovoljenj in bodo upravičeni do prejemanja sredstev EU.

Med pogajanji so poslanci med drugim podprli vključitev financiranja projektov, povezanih z razvojem vodikove infrastrukture ter zajemanjem in shranjevanjem ogljika. Upravičeni projekti bodo morali spodbujati tudi integracijo trga in povečati varnost oskrbe z energijo.

Izbrani projekti bodo morali državam EU pomagati pri opuščanju trdnih fosilnih goriv, kot so premog, lignit, šota in oljni skrilavec. Poslanci so zagotovili financiranje projektov, ki vključujejo preureditev obstoječe infrastrukture za zemeljski plin v infrastrukturo za transport in shranjevanje vodika. Ti projekti bodo do finančne pomoči EU upravičeni do 31. decembra 2027. Novi projekti, ki temeljijo na zemeljskem plinu, pa ne bodo več upravičeni do financiranja EU. Sedaj mora nove smernice uradno sprejeti še Svet EU.

Revidirana uredba bo še naprej zagotavljala, da bodo novi projekti ustrezali ciljem povezovanja trgov, konkurenčnosti in zanesljivosti oskrbe. Še naprej bo podpirala projekte, ki povezujejo regije, ki so trenutno izolirane od evropskih energetskih trgov, ki krepijo obstoječe čezmejne povezave in, ki spodbujajo sodelovanje z državami zunaj EU.

Polona Bahun
O avtorju