Energetika

Za BSP rekordno leto

Trgovalni volumen tudi v letu 2017 presegel 7 TWh.
Za BSP rekordno leto

V letu 2017 je BSP zabeležil rekordne vrednosti volumnov trgovanja in vpeljave novih produktov. Skupni trgovalni volumen v višini 7,53 TWh (9,5-odstotni delež ima trgovanje znotraj dneva) predstavlja sedemodstotno povečanje v primerjavi z letom 2016, ko je ta prvič presegel 7 TWh. Od tega je na segmentu trgovanja za dan vnaprej znašal 6,82 TWh in na segmentu trgovanja znotraj dneva 0,71 TWh. Vrednost neto finančne poravnave je v lanskem letu znašala 341 milijonov evrov, na borzi pa je trgovalo 40 članov iz 15 držav.

Družba BSP, ki letos obeležuje deset let delovanja, udeležencem trga zagotavlja visokokakovostne in celovite storitve likvidnega, konkurenčnega in preglednega borznega trga z električno energijo, kar jim zagotavlja varnost pri trgovanju ter znižuje njihova tveganja in stroške. Na BSP pa ugotavljajo še, da so se uspešno uveljavili tudi kot regionalni center za izpeljavo dolgoročnih avkcij. Tako so novembra lani v sodelovanju z Elesom tretjič zapored uspešno izpeljali dražbo za nakup energije za pokrivanje izgub v prenosnem omrežju ter poleg tega tudi prvič izvedli avkcijo za nakup električne energije za potrebe SODO.

Polona Bahun
O avtorju