Energetika

Za celovito sanacijo bo potrebno daljše obdobje

Kot so povedali v podjetju Elektro Gorenjska, bodo posledice žledoloma odpravljali še celo leto 2014 oziroma še dlje.  
Za celovito sanacijo bo potrebno daljše obdobje

Hude posledice nedavne zimske ujme, ki tudi distribucijskemu omrežju na Gorenjskem ni prizanesla, so namreč večjih razsežnosti, kar narekuje izvedbo celovite sanacije.    

Kot so dejali na upravi družbe Elektro Gorenjska, so že vajeni naravnih ujm in odpravljanja njihovih posledic v omrežju. Sanacije so se tudi tokrat lotili projektno in v skladu z njihovimi siceršnjimi načrti, saj imajo v njih opredeljene scenarije večjih naravnih nesreč.   

V okviru celovite sanacije distribucijskega omrežja se bodo z razpoložljivimi sredstvi lotili tudi zgraditve omrežja v kabelski podzemni izvedbi na tistih kritičnih mestih, ki so bila v preteklosti zaradi vremenskih vplivov zelo pogosto izpostavljena poškodbam in posledično tudi prekinitvam pri oskrbi z električno energijo. Gre za območja vasi pod Stolom, Storžičem, prav tako tista območja, kjer so vremenski vplivi ekstremni in posledično bolj izraziti (veter, sneg, poplave).  

Več kot polovica omrežja v kabelski izvedbi  

Nadalje so povedali, ima podjetje Elektro Gorenjska v lasti 5.600 kilometrov omrežja. V zadnjem desetletju je podjetje sistematično gradilo kabelsko nizko- in srednje- napetostno omrežje. Tako imajo več kot 60 odstotkov nizkonapetostnega omrežja in več kot 50 odstotkov srednjenapetostnega omrežja v podzemni kabelski izvedbi.  

Omenjena izvedba podjetje Elektro Gorenjska uvršča na prvo mesto med distribucijskimi podjetji v Sloveniji glede višine odstotka nizko in srednje napetostnega kabelskega omrežja in posledično tudi glede kakovosti omrežja. Strateški cilj Elektra Gorenjska je, da čim več omrežja poteka pod zemljo v t. i. kablovodih, kar zmanjšuje možnosti poškodb zaradi ekstremnih zunanjih in vremenskih vplivov. (mj)  

Več o sanaciji v Elektru Gorenjska v zadnji številki revije Naš stik.