Energetika

Za Elektrom Maribor eno najzahtevnejših, a tudi najuspešnejših let

Poslovanje družbe Elektro Maribor v letu 2023 je bilo kljub številnim izzivom uspešno, pri čemer jim je uspelo izpeljati za dobrih 37 milijonov evrov investicij in poslovno leto končati s pozitivnim čistim poslovnim izidom v višini 6,2 milijona evrov.

Za Elektrom Maribor eno najzahtevnejših, a tudi najuspešnejših let

V Elektru Maribor se v minulem letu zabeležili kar 34 dni z izrednimi vremenskimi razmerami, kar je bilo za 22 dni več kot v letu 2022. Sneg in havarijski veter v januarju in februarju 2023 ter močne nevihte z vetrom v lanskem juliju so povzročile precej poškodb na njihovem omrežju, zaradi česar je bilo treba izvesti večji obseg sanacij škod, posledično pa so jim te odvzele tudi precej časa, sprva predvidenega povečevanju robustnosti in dogradnji omrežja. Kljub temu pa jim je ob prizadevanjih vseh zaposlenih uspelo izpeljati najvišja investicijska vlaganja v zgodovini družbe, in sicer v vrednosti 37,2 milijona evrov, kar je bilo za kar 29 odstotkov več kot v letu 2022 in za 13 odstotkov več kot so sprva načrtovali. Minulo poslovno leto je bilo tudi drugače leto presežkov, saj so konec leta 2023 imeli največ uporabnikov doslej ( 225.955), zabeležili največjo priključno moč odjemalcev (3.362 MW) in največjo obračunano moč (25.351 MW) ter izdali rekordno število soglasij in pogodb o priključitvi (31.201 ali za 37 odstotkov več kot leto prej). 

Prizadevno delo zaposlenih se je odrazilo tudi v dobrih finančnih rezultatih družbe, tako da je Elektro Maribor minulo poslovno leto zaključil s pozitivnim čistim poslovnim izidom v višini 6,2 milijona evrov, kar je bilo za 51 odstotkov več kot leta 2022. Kot pravijo v Elektru Maribor, bi bili rezultati še boljši, če se ne bi morali soočiti z nenačrtovano sanacijo škod po številnih vremenskih ujmah ter visoko rastjo stroškov poslovanja zaradi splošne rasti cen materiala in storitev. Doseženi poslovni rezultati Elektra Maribor v letu 2023 tako dajejo delničarjem, ki se bodo na 31. redni skupščini zbrali 28. junija in med drugim odločali tudi o delitvi bilančnega dobička v višini dobra dva milijona evrov, veliko razlogov za dobro voljo.

Brane Janjič
O avtorju