Energetika

Za energetsko načrtovanje nujni strateški dokumenti

Na včerajšnji seji je Vlada RS sprejela tudi odgovor na pisna poslanska vprašanja Andreja Čuša v zvezi z gradnjo HE na Muri, med drugim tudi glede pomembnosti te gradnje.
Za energetsko načrtovanje nujni strateški dokumenti

Vprašanja poslanca Andreja Čuša so bila zastavljena glede pogleda vlade na gradnjo HE na Muri, glede analize vpliva na okolje in glede povečanja obsega hidroenergije (ukrep pri povečanju OVE).  

Poleg tega je poslanec zastavil še vprašanje, s kakšnim razlogom je gradnja HE tako pomembna na reki Muri, da se ta potencialno pridobljena energija ne bi dala proizvesti z gradnjo kakšnih drugih, alternativnih oblik pridobivanja električne energije.  

Dokumenta EKS in AN OVE še v postopku izdelave  

Glede slednjega vprašanja je Vlada RS pojasnila, da je za utemeljeno in sprejemljivo energetsko načrtovanje nujno sprejeti strateške dokumente, bodisi Energetskega koncepta Slovenije (EKS) ali vsaj posodobljenega AN OVE. Oba strateška dokumenta sta v postopku izdelave. Zato lahko na to vprašanje vlada odgovori samo, da so se izdelave teh dveh strateških dokumentov na Ministrstvu za infrastrukturo lotili tako, da so izhajali iz dejanske ugotovljene dolgoročne potrebe po energiji, usmerjali rabo in proizvodnjo tudi glede na učinkovitost tehnoloških procesov, lokalno samopreskrbo ter upoštevali vse ekonomsko izkoristljive vire energije in tehnologije za njihovo pridobivanje.  

Energetski koncept Slovenije pa se bo moral, kot je nadalje pojasnila vlada, razvijati hkrati s strateškim razvojem Republike Slovenije, ki naj bi bil usmerjen k vzdržnemu, energetsko učinkovitemu in energetsko varčnemu razvoju Slovenije na gospodarskem, socialnem in okoljskem področju.  

Iskanje hidroenergetskih možnosti se usmerja na srednjo Savo in Muro  

Ob tem je vlada še pojasnila, da je reka Drava že v celoti energetsko izkoriščena, zato se sedaj iskanje možnosti za obnovljive vire iz vodne energije usmerja na srednjo Savo in Muro in ob tem upoštevati varovanje okolja in koristi območja za trajnostni razvoj. To pa je pomembna strateška oziroma politična odločitev, o kateri bo odločila vlada ob sprejemanju posodobljenega AN OVE in ob upoštevanju že sprejete okoljske strategije, so med drugim še zapisali v sporočilu za javnost. (mj)    

povzeto po sporočilu za javnost
O avtorju