Energetika

Za energijsko obnovo stanovanjskih zgradb dodatnih 97 milijonov evrov

Stanovanjske stavbe k deležu porabe končne energije v Evropi prispevajo kar 40 odstotkov.
Za energijsko obnovo stanovanjskih zgradb dodatnih 97 milijonov evrov
Evropska komisija je za energijsko obnovo stavb odobrila dodatnih 97 milijonov evrov, s čimer naj bi podprli delovanje Evropske energetske agencije za svetovanje lokalnim skupnostim ELENA pri razvoju dodatnih storitev povezanih s spodbujanjem investicij v večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih zasebnih in javnih stavb. Kot je znano, je večja energijska učinkovitost med glavnimi cilji svežnja čista energija za vse Evropejce, evropske države pa so se decembra lani dogovorile tudi o zmanjšanju porabe energije za 32,5 odstotka do leta 2030 v primerjavi z letom 1990. Omenjeni cilj napoveduje velike naložbe, še posebej v energijsko obnovo stanovanjskih stavb, saj te prispevajo kar 40 odstotkov k deležu končne porabe energije. ELENA naj bi svojo dejavnost tako v prihodnje še bolj usmerila v pomoč gospodinjstvom in združenjem najemodajalcev pri prizadevanjih za povečanje bivalnega udobja ter hkratnega znižanja stroškov za energijo. K spodbujanju energijsko varčevalnih ukrepov pa naj bi poleg Evropske investicijske banke pritegnili tudi druge finančne ustanove oziroma tudi komercialne banke, in sicer tako, da jim bodo pomagali vzpostaviti različne finančne instrumente in ugodne posojilne pakete za ukrepe povezane s povečanjem energijske učinkovitosti v stanovanjskih zgradbah.
Evropski komisar za energijo in podnebne spremembe Miguel Arias Cañete je ob tej priložnosti poudaril, da je delovanje agencije ELENA dober primer učinkovite porabe javnih sredstev, saj je vsak evro, ki so ga v minulih letih namenili za povečanje energijske učinkovitiosti, pritegnil dodatnih 40 evrov v obliki investicij.
V Evropski komisiji še izpostavljajo, da bo Izboljšana energijska učinkovitost zasebnih in javnih stavb  skupaj z drugimi ukrepi za čisto energijo prispevala k zmanjševanju onesnaževanja in izpustov toplogrednih plinov, pa tudi k zniževanju stroškov, ustvarjanju novih delovnih mest in dvigu kakovosti življenja v Evropi.  
Brane Janjič
O avtorju