Energetika

Za HSE eno uspešnejših let

Skupina HSE je lani ustvarila 1,8 milijarde evrov prihodkov od prodaje, dobiček iz poslovanja pa je dosegel 188 milijonov evrov.
Za HSE eno uspešnejših let
Kot so sporočili iz Holdinga Slovenske elektrarne, so lanski dobri poslovni rezultati plod ugodnih hidroloških razmer, visoke razpoložljivosti elektrarn in dejstva, da je bila večina proizvodnje prodana vnaprej. Elektrarne iz skupine HSE so v letu 2020 proizvedle kar 66 odstotkov vse električne energije v Sloveniji in s proizvedenimi 7.627 GWh dosegle tretjo največjo proizvodnjo električne energije v zgodovini HSE, pri čemer je bilo 52 odstotkov proizvedene električne energije iz obnovljivih virov. Tudi drugače so leto 2020 zaznamovali proizvodni rekordi. Tako so hidroelektrarne, ki delujejo pod okriljem Dravskih elektrarn Maribor in Soških elektrarn Nova Gorica, lani skupaj proizvedle kar 70 odstotkov vse »zelene elektrike v Sloveniji, oktobra pa dosegle največjo mesečno proizvodnjo v zgodovini obstoja skupine HSE in največjo dnevno količino proizvedene električne energije – kar 36,7 GWh.
Leto 2020 je bilo za HSE tudi sicer eno dinamičnejših. Tako so decembra podpisali vstop v lastništvo družbe ECE in s tem na področje maloprodaje energentov in storitev za končne kupce. Za razvoj HSE v primarni dejavnosti, proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov, pa je bil pomemben tudi 2. oktober, ko so po več kot desetletju usklajevanj z Ministrstvom za okolje in prostor Republike Slovenije podpisali koncesijsko pogodbo za izgradnjo hidroelektrarn na srednji Savi. Najprej bodo  v  prostor  umestili  hidroelektrarne Suhadol, Trbovlje  in Renke, ki  bodo z  letno proizvodnjo 350 GWh nadomestile polovico  proizvodnje električne energije iz nekdanje trboveljske termoelektrarne, ki je delovala na bližnji lokaciji. Med naložbami, ki so zaznamovale leto 2020, v HSE izpostavljajo še prenovo HE Formin ter obnovo pretočnih polj in obratovalnih zapornic na dveh drugih dravskih elektrarnah, postavitev prve sončne elektrarne SE Hubelj v družbi SENG ter rekonstrukcijo dveh malih soških hidroelektrarn, zamenjavo paketov DENOX v TEŠ, obnovo pogonov transporta premoga v PV ter  sanacijo naprav vmesnega skladišča in transporta produktov v premogovniku. 
Kot rečeno so uspešnost potrdili tudi finančni rezultati, saj je bil dobiček iz poslovanja, povečan za odpise vrednosti (EBITDA), lani v primerjavi z letom 2019 višji za več kot 17 odstotkov in je znašal 188 milijonov evrov, čisti prihodki od prodaje v višini 1,8 milijarde evrov pa so bili glede na leto prej višji za več kot 7 odstotkov.  Za 4,5 odstotka so bile v primerjavi z letom 2019 večje tudi lanske investicije, pri čemer so za vse naložbe namenili  42,8 milijona evrov.
HSE, ki letos zaznamuje 20-letnico obstoja, ima ambiciozne načrte tudi za naprej, pri čemer razvijajo nove dejavnosti, načrtujejo in izvajajo nove projekte, predvsem pa še naprej aktivno iščejo izvedljive in donosne naložbene priložnosti na področju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije. Tako bodo v začetku julija položili temeljni kamen za največjo sončno elektrarno v Sloveniji, SE Prapretno.
Pri vsem tem v HSE ne pozabljajo tudi na družbeno odgovornost in društvom in organizacijam v okoljih, kjer delujejo njihove družbe, tradicionalno pomagajo pri izvajanju njihovih dejavnosti. Med drugim so pred kratkim v Šaleško dolino ter v Podravje, Zasavje in  na Goriško donirali 170.000 zaščitnih mask tistim, ki jih pri svojem delu in za svojo zaščito najbolj potrebujejo.
Celotno letno poročilo skupine in družbe HSE si lahko preberete na naslednji povezavi.
Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.