Energetika

Za naložbe v večjo energijsko učinkovitost stavb na voljo sedem milijonov evrov

Eko sklad je objavil nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko obnovo stavb s tremi ali več posameznimi deli, ki prinaša bistveno višje spodbude, poleg tega pa so vključene tudi olajšave za manjše večstanovanske stavbe.

Za naložbe v večjo energijsko učinkovitost stavb na voljo sedem milijonov evrov

Nov javni poziv namenja sedem milijonov evrov nepovratnih sredstev za nove naložbe v večjo energijsko učinkovitost starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe, in sicer za toplotno izolacijo zunanjih sten, tal in strehe ter za optimizacijo sistema ogrevanja.

Na novem javnem pozivu bodo nepovratne spodbude kar za enkrat višje v primerjavi s prejšnjim pozivom oziroma bodo znašale do 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. 
Nov javni poziv prinaša kar nekaj sprememb. Tako so na volji višje spodbude za posamezen ukrep. Do sedaj je bila višina spodbude, če se je izvajal en ali dva ukrepa, do 20 odstotkov priznanih stroškov, če so se izvajali trije ali več ukrepov hkrati pa je bila višina spodbude do 30 odstotkov priznanih stroškov. Po novem pa bodo spodbude višje za vsak posamezen ukrep, ni pa več višje spodbude za izvedbo več ukrepov. 
In sicer bo višina spodbude pri toplotni izolaciji zunanjih sten, tal nad zunanjim zrakom ali zunanjih sten proti terenu, do 30 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 35 evrov na m2 toplotne izolacije (prej je znašala 20 odstotkov oziroma 18 evrov na m2).
Pri toplotni izolaciji ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju, bo po novem višina spodbude do 30 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 35 evrov na m2 toplotne izolacije ravne strehe oziroma ne več kot 20 evrov na m2 toplotne izolacije poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju (prej je znašala 20 odstotkov oziroma18 evrov na m2 toplotne izolacije ravne strehe oziroma 12 evrov na m2 toplotne izolacije poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju).
Višina spodbude za toplotno izolacijo tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo, bo po novem do 30 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 20 evrov na m2 toplotne izolacije (prej je znašala 20 odstotkov oziroma 12 evrov na m2).
Višina spodbude za optimizacijo sistema ogrevanja bo po novem do 50 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 70 evrov na ogrevalo (prej je bila 20 odstotkov oziroma 40 evrov na ogrevalo).
Poleg tega za večstanovanjske stavbe z osem ali manj posameznimi deli projekt za izvedbo (PZI) ni več obvezen za ukrep toplotne izolacija zunanjih sten, tal nad zunanjim zrakom ali zunanjih sten proti terenu ter ukrep toplotne izolacije ravne strehe in/ali poševne strehe. Nov rok za izvedbo vseh ukrepov bo po novem 15 mesecev. 

Prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka so tudi po novem pozivu upravičeni do stoodstotnega subvencioniranja njihovega deleža pri naložbi.

Polona Bahun
O avtorju