Energetika

Za plin so morala gospodinjstva v povprečju lani odšteti 26 odstotkov več

Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca je v letu 2023 znašala 102 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta zvišala za 26 odstotkov, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 79 EUR/MWh, kar je bilo odstotek več kot leto prej.

Za plin so morala gospodinjstva v povprečju lani odšteti 26 odstotkov več

Po podatkih Ministrstva za okolje, podnebje in energijo se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v 4. lanskem trimesečju v primerjavi s 3. trimesečjem sicer znižala za tri odstotke in in je znašala 109,6 EUR/MWh. Glede na tretje četrtletje je bila po zaslugi vladnega ukrepa oziroma omejitve najvišje dovoljene cene plina iz plinskega sistema za upravičene skupine odjemalcev do konca leta 2023, konec leta za 4 odstotke nižja tudi sama cena zemeljskega plina, ki je brez DDV v četrtem četrtletju znašala 68,7 evra za MWh. 

V letu 2023 je delež postavke zemeljskega plina v strukturi maloprodajne cene povprečnega gospodinjskega odjemalca sicer znašal 70,7 odstotka (71,8 evra ali 43 odstotkov več), delež omrežnine 13 odstotkov (13,2 evra ali za 6 odstotkov več), delež dajatev 3 odstotke (3 evre ali za 26 odstotkov manj kot leto prej), delež trošarine 0,8 odstotka ( 0,9 evra ali za 18 odstotkov manj) in delež davka na dodano vrednost 12,5 odstotka končne maloprodajne cene (do 31. maja 2023 je veljala znižana 9,5-odstotna stopnja DDV). Na celoletni ravni je maloprodajna cena plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca v letu 2023 znašala 101,5 EUR/MWh, kar je bilo za 26 odstotkov več od povprečne cene v letu 2022.

Tudi pri negospodinjskem odjemu lani zabeležen skok cen, a je bil precej manjši

Maloprodajna referenčna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca je v 4. lanskem trimesečju znašala 79 EUR/MWh in je bila za 12 odstotkov višja od maloprodajne cene v 3. trimesečju. Postavka cena zemeljskega plina (kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev) je v 4. trimesečju 2023 znašala 55,7 EUR/MWh (brez DDV), kar je bilo za 14 odstotkov več kot četrtletje pred tem, a hkrati še vedno za 27 odstotkov manj kot v 1. trimesečju, ko je bila evidentirana najvišja četrtletna cena v letu 2023. Na letni ravni je tako povprečni negospodinjski odjemalec v letu 2023 za MWh plina moral odšteti 79,1 evra oziroma odstotek več kot leta 2022.

Postavka cena zemeljskega plina je v letu 2023 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 60,1 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta zvišala za dva odstotka. Omrežnina je znašala 5,3 EUR/MWh in je bila v enoletnem obdobju višja za četrtino. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu so bile v letu 2023 zaračunane še dajatve (prispevek OVE+SPTE, prispevek URE, okoljska dajatev CO2) v skupni višini 2,4 EUR/MWh, kar je bilo za 6 odstotkov več kot leta 2022. Zaračunana trošarina pa je lani znašala 0,4 EUR/MWh, kar je zaradi vladnega ukrepa znižanja trošarin pomenilo desetino manj kot leto prej. V letu 2023 je sicer delež postavke cena zemeljskega plina znašal 88,1 odstotka, delež omrežnine 7,8 odstotka, delež dajatev 3,5 odstotka in delež trošarine 0,6 odstotka končne cene brez vključenega davka na dodano vrednost.

Brane Janjič
O avtorju