Omrežja

Za ponovno krepitev moči Evrope je potrebna pospešitev inovacij

V organizaciji združenj ENTSO-E in E.DSO je v hibridni obliki potekala že 11. konferenca InnoGrid.

Za ponovno krepitev moči Evrope je potrebna pospešitev inovacij

Na njej se je zbralo okoli 200 oblikovalcev politik, operaterjev omrežij, uporabnikov omrežij, udeležencev na trgu, inovatorjev, akademikov in predstavnikov civilne družbe, prek spleta pa je na konferenci sodelovalo več kot 300 ljudi. Glavna tema konference je bila razprava o tem, kako pospešiti inovacije na ključnih področjih električnih omrežij, aktivnih odjemalcev in fleksibilnosti. Načrt REPowerEU namreč poziva Evropo, naj pospeši svoj energetski prehod, pri čemer naj gradi na ambicioznejših podnebnih ciljih, določenih v svežnju Pripravljeni za 55. Ker je električna energija ključni nosilec prehoda v ogljično nevtralno prihodnost, je treba pospešiti inovacije v energetska omrežja.

Evropska komisarka za energetiko Kadri Simson je ob odprtju konference poudarila, da je ruska agresija na Ukrajino povzročila spremembo vseh vidikov naših energetskih sistemov. Po njenem mnenju smo vstopili v popolnoma novo okolje, ki zahteva sodelovanje med operaterji distribucijskih in prenosnih sistemov, kar je ključnega pomena za uresničitev energetskega prehoda.

Podpredsednik združenja E.DSO in izvršni direktor E-Redes Portugal José Careto, je poudaril, da ta pospešek zahteva proaktivno stališče sistemskih operaterjev. To pomeni, da je treba integracijo vseh teh novih porazdeljenih virov (obnovljivi viri energije, električna vozila, shranjevanje električne energije) izvajati in upravljati na usklajen in odgovoren način. Po njegovem prepričanju bomo le na takšen način zagotovili zmogljivosti naših omrežij, bodo stroškovno učinkovita hrbtenica energetskega prehoda.

Generalna sekretarka združenja ENTSO-E Sonya Twohig, je poudarila, da so inovacije v distribucijskem in prenosnem elektroenergetskem sistemu ter njihovo hitro uvajanje v prakso ključnega pomena za energetski prehod Evrope. Potrebe po fleksibilnosti za zagotavljanje stabilnosti in varnosti elektroenergetskega sistema bodo naraščale z naraščajočim deležem variabilnih obnovljivih virov energije. Izpostavila je še, da so poleg potrebnega razvoja infrastrukture enako potrebni elementi tudi sodelovanje med sistemskimi operaterji prenosnih in distribucijskih omrežij, inovacije in digitalizacija.

Ta konferenca je sledila predstavitvi 13 inovativnih projektov, ki se je preko spleta odvila 14. junija. 
V ključnih zaključkih konference InnoGrid 2022 so izpostavili nujnost zagotavljanja pogojev za razvoj in demonstracijo novih rešitev ter vzpostavitev potrebnega okvira za povečano sprejemanje inovacij. Vsi udeleženci so poudarili, da je treba pospešiti razvoj evropskega orodja, ki bo odgovorilo na izzive, s katerimi se danes soočamo. To nas bo pripravilo na varnejšo in trajnostno prihodnost.

Polona Bahun
O avtorju