Energetika

Za premogovni regiji na voljo dobrih 77 milijonov evrov evropskih sredstev

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinjsko – šaleški (SAŠA) premogovni regiji in javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture v SAŠA premogovni regiji. Za oba javna razpisa je v okviru Sklada za pravični prehod na voljo kar 77,7 milijona evrov.

Za premogovni regiji na voljo dobrih 77 milijonov evrov evropskih sredstev

Javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in SAŠA premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2024–2027, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi, bo omogočal sofinanciranje investicij v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevala k ustvarjanju novih delovnih mest predvsem v občinah Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi, Mestni občini Velenje, Šmartno ob Paki in Šoštanj, možno pa bo izvajanje projektov tudi na širšem območju omenjenih regij. Javni razpis, na katerega se bodo lahko prijavila podjetja, spodbuja nova delovna mesta ter raznolike, trajnostno naravnane investicije, ki bodo prispevale k blažitvi posledic opuščanja rabe premoga. Sklad za pravični prehod za ta razpis prispeva kar 68,7 milijona evrov, javna agencija SPIRIT Slovenija pa ga bo v uradnem listu objavila predvidoma v petek.

Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture v SAŠA premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2024–2027, ki je prav tako sofinanciran z evropskimi sredstvi, bo zagotavljal sofinanciranje revitalizacije obstoječih in razširitve ter izgradnje novih poslovnih con na območjih, ki so degradirana kot posledica rudarjenja premoga. Razvoj ekonomsko-poslovne infrastrukture je namreč eden izmed predpogojev za rast in razvoj mikro, malih in srednje velikih podjetij kot tudi za velika podjetja, kar bo prispevalo k razvoju podjetništva, zaposlovanju in prestrukturiranju omenjene premogovne regije ter spodbujalo prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo. Javni razpis bo vključeval investicije, potrebne za delovanje poslovnih con, in sicer v prometno infrastrukturo, torej izgradnjo cest, energetsko in komunalno infrastrukturo ter infrastrukturo za telekomunikacije. Možne bodo tudi investicije v vodno infrastrukturo, če bodo te vključevale protipoplavne ukrepe. Za javni razpis v vrednosti 10,6 milijona evrov bo Sklad za pravični prehod prispeval dobrih devet milijonov evrov. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj ga bo v uradnem listu objavilo predvidoma v petek.

Polona Bahun
O avtorju