Energetika

Za tehnično pomoč na voljo svež denar

Evropska komisija je zagotovila nova sredstva za podporo energetski učinkovitosti na urbanih območjih.
Za tehnično pomoč na voljo svež denar

Evropska komisija je zagotovila nova sredstva za nadaljevanje dela evropske tehnične pomoči ELENA, ki jo izvaja EIB. V skladu z novim sporazumom bo pobuda podpirala projekte na področju trajnostne energije (30 milijonov evrov) in trajnostnega prometa (pet milijonov evrov). To bo še spodbudilo naložbe v energetsko učinkovitost, zlasti v stavbe, toplotna omrežja, ulično razsvetljavo in čist mestni promet. EIB bo zagotovila izbor visokokakovostnih projektov in svoje strokovno znanje za pomoč pri njihovi uspešni izvedbi.

Zmanjšanje porabe energije je osrednji cilj evropskega zelenega dogovora, katerega cilj je do leta 2030 zmanjšati energetske potrebe EU za 32,5 odstotka. EU želi s tovrstnimi političnimi pobudami države članice spodbuditi k večjim ambicijam pri prenovah stavb, saj se približno 40 odstotkov vse energije v EU porabi v gradbenem sektorju. Cilj je podvojiti letne stopnje energetske prenove v naslednjih desetih letih. To je povezano s tretjim projektnim portfeljem ELENE - trajnostnim stanovanjem -, katerega namen je okrepiti prenove obsežnega stanovanjskega fonda. Za tehnično pomoč je namenjenih 97 milijonov evrov, saj EU želi, da bi bile prenove stavb privlačnejše za zasebne vlagatelje.

V treh svojih portfeljih se je ELENA uveljavila kot instrument za podporo projektom energetske učinkovitosti v javnem in zasebnem sektorju. Med upravičence do pomoči spadajo centralne, regionalne in lokalne oblasti, energetske agencije, prodajalne 'vse na enem mestu', banke in drugi finančni posredniki ter zasebniki.

ELENA je bila vzpostavljena leta 2009 in je od takrat podprla približno 120 projektov. Do sedaj je bilo izplačanih več kot 200 milijonov evrov nepovratnih sredstev, kar je omogočilo za več kot sedem milijard evrov naložb.

Polona Bahun
O avtorju