Energetika

Začel se je 41. simpozij CIGRE 2021

Osrednja tema letošnjega simpozija je preoblikovanje infrastrukture elektroenergetskih sistemov, ki so eden ključnih elementov zelene preobrazbe družbe.

Začel se je 41. simpozij CIGRE 2021

V Ljubljani se je sinoči z otvoritveno slovesnostjo začel 41. simpozij CIGRE, s katerim zaznamujemo tudi 100-letnico ustanovitve mednarodne CIGRE, ki se je v stoletju svojega obstoja razvila v vodilno globalno združenje za velike elektroenergetske sisteme, iz katerega so pozneje nastala tudi mnoga druga strokovna združenja, kot so WEC, EURELECTRIC in CIRED. CIGRE  združuje svetovne proizvajalce električne energije, operaterje, raziskovalce, projektante, izdelovalce elektroenergetske opreme in izobraževalne institucije pri reševanju problemov v elektroenergetskih sistemih. Organizacija simpozija ob 100-letnici te organizacije, ki je bilo zaupano slovenskemu nacionalnemu združenju, pomeni tudi posebno priznanje slovenski elektroenergetski stroki, ki že vrsto let aktivno sodeluje pri reševanju aktualnih vprašanj prihodnjega razvoja elektroenergetskega sektorja in ima v mednarodnih strokovnih krogih velik ugled. 

Predsednik slovenskega združenja CIGRE-CIRED mag. Marko Hrast je v uvodnem nagovoru izpostavil predvsem nekaj ključnih mejnikov pri razvoju organizacije CIGRE, ki je dolga desetletja po prvih korakih elektrifikacije spremljala razvoj panoge, ki je ena ključnih za delovanje sodobne družbe, pri čemer naj bi se njena vloga v prihodnje še okrepila. Kot je dejal, se je prva uporaba elektrike kot elementa, ki je bistveno vplival na razvoj družbe, začela že veliko pred ustanovitvijo organizacije CIGRE, in sicer na začetku 19. stoletja z spoznanji Aleksandra Volte (odkritje vira galvanske elektrike), Micheala Faradaya (načela elektromagnetne indukcije) in Jamesa Maxwella (temelji elektroenergetskega inženiringa), ki so jim v naslednjih desetletjih sledili še številni drugi takratni svetovni veleumi (Siemens, Edison, Fontaine, Tesla in številni drugi), ki so postavili osnove sodobne elektrotehnike. 

Prva mednarodna elektrotehnična konferenca, na kateri so bili postavljeni temelji elektrifikacije, je potekala leta 1881 v Parizu, udeležilo pa se jo je več kot 250 vodilnih svetovnih strokovnjakov iz kar 27 držav. 4. septembra naslednje leto je v New Yorku začela obratovati prva 600 kW komercialna elektrarna na premog, ki je oskrbovala 82 uporabnikov oziroma zagotavljala električno energijo za okoli 400 sijalk. Čeprav so v nadaljnji razvoj elektroenergetike velikokrat posegle vojne in ga nekoliko upočasnile, pa so bile prednosti električne energije tolikšne, da njenega nadaljnjega prodora na vsa področja našega življenja ni bilo mogoče več ustaviti. Vse hitrejši razvoj panoge je terjal tudi vse večje mednarodno sodelovanje strokovnjakov, da bi lahko s skupnimi močmi poiskali odgovore na izzive povezovanja posameznih elektroenergetskih sistemov in z njim povezanih težav. Tako je posledično nastala Mednarodna konferenca za velike elektroenergetske sisteme CIGRE, katere prvo zasedanje je potekalo od 21. do 26. novembra 1921 v Parizu.

Skladno z nadaljnjim razvojem elektroenergetskih sistemov se je razvijala tudi organizacija CIGRE, v okviru katere so se sčasoma krepili posamezni študijski komiteji in nastajala posamezna nacionalna združenja. V CIGRE je danes vključenih več kot 100 držav sveta, strokovno delo pa poteka v okviru  štirih ključnih skupin, ki se ukvarjajo z opremo, tehnologijami, sistemi, novimi materiali in informacijsko tehnologijo ter šestnajstih pripadajočih študijskih komitejev.
Poleg rednih konferenc CIGRE, ki potekajo v Parizu, imajo velik pomen za razvoj elektroenergetske stroke tudi mednarodni simpoziji, ki potekajo na različnih lokacijah. Prvi takšen je bil pred 40 leti v Stockholmu, aktualni poteka v Ljubljani (ta je enega kot nadomestna lokacija gostila že leta 2004), naslednji pa bo predvidoma v Tokiu. Kot je ob koncu svoje predstavitve poudaril mag. Marko Hrast, je pred CIGRE svetla prihodnost in obdobje polno izzivov, saj je energetika eden od ključnih elementov zelene preobrazbe.

Novi izzivi terjajo še tesnejše povezovanje in sodelovanje

V nadaljevanju je uglede udeležence 41. simpozija nagovoril še mag. Uroš Salobir iz Elesa, ki je izpostavil specifično vlogo Slovenije v evropskem elektroenergetskem sistemu, pri čemer kar tretjino prenesene energije po slovenskem omrežju predstavljajo pretoki, kar je dene največjih deležev med evropskimi državami. Eles se kot prenosno podjetje sicer uspešno sooča s temi izzivi, vendar dosedanji ukrepi v prihodnje verjetno ne bodo dovolj. To velja tudi za širši evropski prostor, saj vzpostavljanje novih prenosnih koridorjev traja predolgo, prav tako pa kljub posameznim velikim uspehom, kjer se je izkazala tudi Slovenija, ne moremo biti zadovoljni niti s sedanjim potekom spajanja trgov. Podobno velja tudi za uvajanje pilotnih projektov pametnih omrežij, kjer je Slovenija v samem svetovnem vrhu, pri čemer pa nas po njegovem dosedanji uspehi ne smejo uspavati. Pred svetovno energetiko, je dejal mag. Salobir, so velike in korenite spremembe in obstaja veliko razlogov za zaskrbljenost. Eles pri tem vidi rešitev v večjem povezovanju tako znotraj panoge kot med sektorji, ter v tesnejšem sodelovanju z znanostjo in uporabniki storitev. Za izpeljavo zelene preobrazbe bo namreč potrebno še močnejše sodelovanje med energetsko industrijo in raziskovalci kot doslej, pri tem pa ima ključno vlogo tudi CIGRE.

Priložnosti za izmenjavo mnenj in predstavitev dosežkov bo v nekaj naslednjih dnevih v Ljubljani sicer več kot dovolj, saj se Simpozij danes nadaljuje s številnimi razpravami in predstavitvami opreme in rešitev za uspešno delovanje elektroenergetskih sistemov tudi v prihodnje.
 

Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.