Jedrska energija

Začela se je konferenca NENE 2022

V Portorožu se je 12. septembra začela že tradicionalna, 31. mednarodna konferenca Nuclear Energy for New Europe 2022 (Jedrska energija za novo Evropo 2022).

Začela se je konferenca NENE 2022

O sedanjem in prihodnjem pomenu in vlogi jedrske energije in temah, povezanih z jedrsko energijo, bo svoje izkušnje in znanje delilo več kot 200 jedrskih strokovnjakov iz več kot 18 držav Evrope, ZDA in Azije. Udeleženci bodo predstavili 135 prispevkov, konferenco pa bodo dopolnili tudi poglobljeni pogledih treh vabljenih predavateljev.

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS) je odprlo štiridnevno, tradicionalno mednarodno konferenco Jedrska energija za novo Evropo, na kateri govorijo o prihodnosti jedrske energije. Na konferenci več kot 200 vodilnih jedrskih strokovnjakov iz znanstveno-raziskovalnih ustanov, industrije in upravnih organov iz več kot 18 držav Evrope, ZDA in Azije predstavlja najnovejše dosežke jedrske znanosti in raziskav.

Vodilni jedrski strokovnjaki iz znanstveno-raziskovalnih ustanov, industrije in upravnih organov iz več kot 18 držav Evrope in sveta ter glavnih mednarodnih organizacij na področju jedrske energije na konferenci predstavljajo najnovejše dosežke jedrske znanosti in razpravljajo o vlogi jedrske energije v prihodnji oskrbi z električno energijo. Konferenca, ki jo organizira Društvo jedrskih strokovnjakov (DJS), že več kot tri desetletja utrjuje vlogo Slovenije v jedrskem sektorju in povezuje jedrsko stroko z vsega sveta.

Ob odprtju mednarodne konference je predsednik programskega odbora letošnje konference dr. Igor Jenčič poudaril dolgoletno tradicijo konferenc, ki jih vzdržuje Društvo jedrskih strokovnjakov in njegovi člani. Skozi leta je konferenca postala mednarodno priznana, in kot pravi dr. Jenčič, ki pri organizaciji konferenc sodeluje že štirinajstič, gre za »eno najpomembnejših in uglednih konferenc na tem področju v Evropi«. Dolgoletna tradicija in visoka kvaliteta mednarodnih strokovnih srečanj je tudi jasen indikator, da je Slovenija uspešna in sodobna jedrska država.

V uvodni otvoritvi konference je udeležence pozdravili tudi Jože Dimnik z Ministrstva za infrastrukturo, ki je poudaril veliko vlogo jedrske v Sloveniji. Predsednik Evropskega jedrskega združenja (European Nuclear Society - ENS), dr. Leon Cizelj je poudaril pomen izobraževanja in predstavil evropsko mrežo izobraževanj European Nuclear Education Network (ENEN), ki zaznava povečam interes študentov za študiji jedrske energetike in jedrske tehnike, saj se je število vpisanih študentov na program jedrske tehnike v zadnje letu bistveno povečalo.

V zadnjem delu otvoritve konference je predsednik DJS dr. Tomaž Žagar poudaril, da se pomena jedrske energije, ki je zanesljiv, domač in čist ter s tem nepogrešljiv vir električne energije, zaveda vedno več držav in da jedrsko energijo podpira že več kot polovica Slovencev. In ne samo Slovencev, tudi v številnih drugih državah Evrope je podobno. Podpora jedrski energiji raste in to omogoča jedrski energiji ponovno rast in razvoj.

Uvodni del konference je bil namenjen predstavitvi projekta nove jedrske elektrarne v Krškem (JEK2). Status projekta je predstavil dr. Bruno Glaser iz družbe GEN energija, ki je poudaril, da je glede na večdesetletne odlične izkušnje z jedrsko energijo odločitev za nadaljevanje jedrske zgodbe v Sloveniji samoumevna. Temu so sledile predstavitve možnih tehnoloških rešitev JEK2. Tehnološke rešitve za novo jedrsko elektrarno so predstavili predstavniki ameriškega Westinghousa, francoskega EDF in južnokorejskega KHNP.

Na štiridnevni konferenci bodo razpravljali tudi o izobraževanju in usposabljanju, raziskovalnih reaktorjih, merjenju sevanja, termalni hidravliki, reaktorski fiziki, materialih v jedrski tehnologiji, radioaktivnih odpadkih, jedrski energiji in družbi, obratovanju jedrskih elektrarn in fuziji. Več informacij o mednarodni konferenci Nuclear Energy for New Europe 2022: https://www.djs.si/nene2022/.

Več o aktivnostih društva in aktualnem dogajanju v svetu jedrske energije lahko preberete v prenovljeni elektronski obliki glasila Jedrce, ki ga izdaja Društvo jedrskih strokovnjakov: https://ejedrce.djs.si/ ali na spletni strani DJS https://www.djs.si/ .

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.