Omrežja

Začela veljati nova obratovalno navodila za distribucijski sistem

Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije so sicer začela veljati z današnjim dnem, a se bodo uporabljala šele s 1. marcem.

Začela veljati nova obratovalno navodila za distribucijski sistem

Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije so eden pomembnejših elektroenergetskih dokumentov, saj podrobneje določajo pravila in razmerja med deležniki na različnih področjih. Med drugim način zagotavljanja storitev in sistem obratovanja v distribucijskem elektroenergetskem sistemu, storitve distribucije električne energije in način zagotavljanja sistemskih storitev, postopke obratovanja v izrednih obratovalnih stanjih, kakovost oskrbe z električno energijo, proces načrtovanja in razvoj distribucijskega elektroenergetskega sistema, podlage za vzdrževanje distribucijskega sistema, pravila priključitve na distribucijski elektroenergetski sistem, razmerja med distribucijskim operaterjem, uporabniki sistema in drugimi deležniki na trgu z elektriko, način merjenja električne energije, merilne naprave, enotno evidenco merilnih mest, enotno evidenco merilnih točk in načine zagotavljanja podatkovnih storitev, potek obračuna ter način zaračunavanja in plačevanja uporabe distribucijskega elektroenergetskega sistema. Navodila imajo skupaj s prilogami kar 271 strani in vsebujejo 307 členov, do njih pa lahko dostopate preko te povezave.

Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.