Energetika

Začelo se je javno posvetovanje o reformi zasnove trga z električno energijo v EU

Cilj reforme je bolje zaščitili potrošnike pred preveliko nestanovitnostjo cen, podpreti njihov dostop do zanesljive energije iz čistih virov in povečati odpornost trga.

Začelo se je javno posvetovanje o reformi zasnove trga z električno energijo v EU

Sedanji sistem že vrsto let zagotavlja učinkovit, dobro povezan trg, s pomočjo katerega EU izkorišča gospodarske ugodnosti enotnega trga energije ter tako zagotavlja zanesljivost oskrbe in spodbuja proces razogljičenja. Ker so v sedanji krizi z visokimi in nestanovitnimi cenami električne energije gospodarsko breme nosili končni odjemalci, je potrebna reforma, s katero bi gospodinjstva in podjetja bolje zaščitili pred visokimi cenami energije, povečali odpornost in pospešili prehod, ki je določen v evropskem zelenem dogovoru in načrtu REPowerEU.

Ključnega pomena je, da bodo imeli vsi Evropejci, od velikih industrijskih odjemalcev do malih in srednjih podjetij ter gospodinjstev, korist od rasti in nizkih stroškov obratovanja obnovljivih virov energije. Da bi zagotovili neposreden dostop do cenovno dostopne čiste energije za vse odjemalce, bodo potrebna tržna orodja za doseganje stabilnejših cen in pogodbe, ki bodo temeljile na dejanskih stroških proizvodnje energije.
Posvetovanje bo potekalo do 13. februarja, v ospredju pa bodo štiri glavna področja: manjša odvisnost računov za električno energijo od kratkoročnih cen fosilnih goriv in spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije; boljše delovanje trga za zagotovitev zanesljivosti oskrbe in izkoriščanje alternativ za plin, kot sta skladiščenje in prilagajanje odjema, v polni meri; boljše varstvo in krepitev položaja potrošnikov ter večja preglednost trga, boljši tržni nadzor in celovitost trga.
Javno posvetovanje bo Evropski komisiji v pomoč pri delu v zvezi z zakonodajnim predlogom, ki je predviden za prvo četrtletje letošnjega leta. 

Kot je znano, so od poletja 2021 cene energije zelo hitro naraščale in so bile izjemno nestanovitne, tako da so močno vplivale na gospodinjstva in gospodarstvo v EU. Da bi ublažila posledice teh gibanj na trgu, je Evropska komisija predlagala širok nabor nujnih ukrepov za znižanje visokih cen energije ob hkratnem zagotavljanju zanesljivosti oskrbe, države članice pa so s temi ukrepi soglašale.
Evropski svet je zato Evropsko komisijo pozval k hitremu ukrepanju glede strukturne reformo trga z električno energijo. Reforma ima dva cilja, in sicer zagotoviti evropsko energetsko suverenost in doseči podnebno nevtralnost. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v svojem letnem govoru o stanju v EU lani napovedala načrtovano reformo zasnove trga električne energije, ki je bila tudi vključena v delovni program komisije za leto 2023. Glavne značilnosti izboljšane zasnove trga z električno energijo pa je na seji Sveta za energijo 19. decembra lani ministrom predstavila evropska komisarka za energijo Kadri Simson. Kot je dejala ob začetku javnega posvetovanja, nam trg električne energije v EU dobro služi že več kot dvajset let. Vendar energetska kriza brez primere, s katero se soočamo, kaže, da moramo zasnovo trga z električno energijo prilagoditi za prihodnost, da bo lahko vsakomur prinesel ugodnosti cenovno dostopne čiste energije. Zato se veseli prispevkov najrazličnejših deležnikov, ki bodo pomagali pri usmerjanju zakonodajnega predloga.

Polona Bahun
O avtorju