Obnovljivi viri

Začetek gradnje geotermalne elektrarne Čentiba

V Pomurju so začeli graditi prvo elektrarno na plinski vrtini v Sloveniji. Predvidoma naj bi elektrarna proizvedla 400 megavatnih ur električne energije na leto.

Začetek gradnje geotermalne elektrarne Čentiba
Vrtina Pg-8 se nahaja nedaleč stran od naselja Čentiba v občini Lendava

Petek je bil za lokalno skupnost Lendava veseli dan. Uradno so namreč začeli z gradnjo pilotne geotermalne elektrarne na vrtini Pg-8, ki bo izkoriščala geotermični energetski potencial obstoječe suhe neproduktivne vrtine dolžine približno tri tisoč metrov. Naložba je ocenjena na 1,2 milijona evrov, elektrarna pa naj bi testno zaživela že junija letos. Ponosni so, da so prišli do gradbenega dovoljenja - glede česar so orali ledino v Sloveniji - gre namreč za prvo tovrstno elektrarno. Geotermalna elektrarna Čentiba bo tudi testni poligon, na podlagi katerega bo v Sloveniji lahko zaživelo še veliko več geotermalnih elektrarn na drugih podobnih točkah, ki naj bi jih bilo po besedah vodje službe razvoja v Dravskih elekrarnah Maribor Dr. Boštjana Gregorca dovolj.  Cilj jim je pridobiti uporabno dovoljenje, potem pa najprej izkoristiti druge vrtine po Sloveniji, pozneje pa se širiti tudi izven meja. Tovrstno pridobivanje energije je povezano z velikim tržnim potencialom, ki lahko v Slovenijo, natančneje v Pomurje - prinese nove poslovne priložnosti in potencialno razvoj regije.

V prostorih občine Lendava so začetek gradnje pospremili tudi z dogodkom, na katerem je tudi generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor Damjan Seme poudaril, da gre v svetovnem merilu za tržno nišo na področju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in povedal, da je pilotni projekt prva aplikacija tega načina izrabe geotermalne energije na domačih tleh. Izvedba projekta predstavlja novo stopnico na poti razvoja in prehoda v nizkoogljično družbo. Mnister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Aleksander Jevšek je potrdil, da lahko inovativni pilotni projekt predstavlja pomemben mejnik za izrabo brezogljične geotermične energije na opuščenih plinsko-naftnih vrtinah v Sloveniji in v svetu, za Pomurje pa predstavlja veliko priložnost. Z njim se je strinjal tudi župan Občine Lendava Janez Magyar, ki v geotermalni elektrarni vidi potencialen razvoj tako za občino kot tudi za celotno državo. Povedal je, da so se aktivnosti za uporabo geotermalne energije v Lendavi začele že pred več leti, načrtujejo pa tudi nove podobne projekte. Po njegovih besedah je največji interes občine Lendava v razširitvi mreže daljinskega ogrevanja tudi na gospodarske subjekte in objekte ter strnjena naselja v občini.

Elektrarna bo predvidoma proizvedla 400 megavatnih ur električne energije na leto, testni zagon pa naj bi se zgodil že junija letos.

Video vsebina

Mare Bačnar
O avtorju