Omrežja

Začetek obračunavanja omrežnine po novi metodologiji prestavljen na 1. julij 2024

Agencija za energijo se je za zamaknitev začetka obračunavanja omrežnine po novi metodologiji odločila, ker informacijski sistemi dobaviteljev še niso ustrezno pripravljeni.

Začetek obračunavanja omrežnine po novi metodologiji prestavljen na 1. julij 2024

Kot je znano, je bil kot prvoten datum za uveljavitev novega načina obračunavanja omrežnine, ki naj bi se izvajal glede na dogovorjeno obračunsko moč, in katerega poglavitni namen je učinkovitejša izraba obstoječih elektroenergetskih omrežij, določen 1. marec prihodnje leto. Svet Agencije za energijo je na svoji zadnji seji obravnaval pobudo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter dobaviteljev električne energije za zamaknitev začetka uporabe nove obračunske metodologije. Glede na dodatne aktivnosti dobaviteljev, ki so povezane z regulacijo cen električne energije, in v izogib morebitnim napakam pri izstavitvi računov za električno energijo, ker informacijski sistemi dobaviteljev še niso pripravljeni, je svet agencije nato sprejel odločitev, da se začetek uporabe nove metodologije obračunavanja omrežnine za elektroopetaterje prestavi na 1. julij 2024. 
Agencija za energijo je ob tem pripravila tudi predlog dopolniteve splošnega akta, ki se nanaša na spremembo metodologije za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Spremembe se nanašajo na dodatno seznanjanje z dogovorjeno obračunsko močjo in spremembo prehodnega obdobja za obračunavanje omrežnine za presežno moč. Predlog splošnega akta tudi ureja način obračunavanja omrežnine za priključno moč za začasne priključitve naprav za shranjevanje energije, ki so namenjene izključno izvajanju sistemskih storitev. 

Brane Janjič
O avtorju