Omrežja

Začetek projekta GreenSwitch: 73 EU milijonov za nadgradnjo električnega omrežja

S slovesnim podpisom sporazuma o financiranju je včeraj tudi uradno zaživel projekt GreenSwitch, ki v prizadevanjih za nadgradnjo prenosnih in distribucijskih omrežij povezuje Avstrijo, Slovenijo in Hrvaško.

Začetek projekta GreenSwitch: 73 EU milijonov za nadgradnjo električnega omrežja

Ob včerajšnjem 9. energetskem infrastrukturnem forumu v Kopenhagnu so pripravili tudi slovesnost ob začetku izvajanja projekta GreeenSwitch. Slednji povezuje avstrijska, slovenska in hrvaška prizadevanja za razvoj robustnega električnega omrežja, ki je pripravljeno na ogljično nevtralno prihodnost, so ob slovesnem podpisu sporazuma o sofinanciranju zapisali na Ministrstvu za podnebje, okolje in energijo (MOPE).

Evropska agencija CINEA (Climate, infrastructure and environment Executive Agency) je projektu namenila več kot 73 milijonov evrov nepovratnih sredstev. V okviru projekta načrtujejo optimizacijo uporabe obstoječe energetske infrastrukture, omogočili bodo tudi integracijo novih tehnologij in naprednih funkcionalnosti v prenosna in distribucijska omrežja v Avstriji, na Hrvaškem in v Sloveniji.

Sporazum o sofinanciranju so včeraj podpisali predstavniki agencije CINEA, ter družb Eles, Hrvatski operator prijenosnog sustava, Elektro Ljubljana, Elektro Gorenjska, KNG – Kaernten Netz GMBH, HEP in Elektro Celje.

Z Ministrstva za podnebje, okolje in energijo ob tem sporočajo, da projekt GreenSwitch odgovarja na potrebe po nadgradnji prenosnih in distribucijskih omrežij, ki bodo omogočile vključevanje vedno večje količine razpršenih OVE in novih obremenitev, izboljšale nadzor prenosnega in distribucijskega omrežja, optimalno izkoristili obstoječo infrastrukturo in izboljšali zanesljivost napajanja v distribucijskem omrežju.

Na Elektro Ljubljana so ob tem zapisali, da bodo s projektom pridobili 8,575 milijona EUR sofinanciranih sredstev za ključne investicije v primarno omrežje, ki jim bodo omogočile avtomatizacijo transformatorskih postaj, digitalizacijo in integracijo novih tehnologij v omrežje in posledično kakovostnejšo preskrbo z električno energijo uporabnikov omrežja.

Več pa na tej povezavi.

Katarina Prelesnik
O avtorju