Obnovljivi viri

Zagotovljena dodatna sredstva za sofinanciranje sončnih elektrarn

Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 8. junija letos. V skladu je dodatnih 10,1 milijona evrov.

Zagotovljena dodatna sredstva za sofinanciranje sončnih elektrarn

Gre za dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene nakupu in vgradnji novih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in sicer moči do 10 MW. Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 20 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200 EUR na 1 kW instalirane nazivne moči naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Upravičeni nameni za sofinanciranje po javnem razpisu so ob nekaterih dodatnih pogojih nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW, nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, nakup hranilnikov energije z močjo, ki je enaka ali manjša od moči vgrajenih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in priključitev na elektroenergetsko omrežje in stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 odstotkov od upravičenih stroškov operacije.

Prijaviti se je možno najkasneje do osmega junija.

Mare Bačnar
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.