Jedrska energija

Zaključna prireditev natečaja Mladi v svetu energije

Mladi s svojo kreativnostjo ponovno o nizkoogljični prihodnosti.

Zaključna prireditev natečaja Mladi v svetu energije

Skupina GEN si poleg poslanstva zagotavljanja zanesljive proizvodnje in dobave električne energije trajno prizadeva za krepitev energetske pismenosti in zanimanja za energetske teme. Včeraj so v prostorih Informacijskega središča GEN pripravili zaključno prireditev natečaja Mladi v svetu energije. Tako so po obdobju epidemiološke prekinitve vnovič združili dragocene poglede mladih na našo skupno energetsko prihodnost.

V sklopu natečaja Mladi v svetu energije, ki je potekal v šolskem letu 2021/2022, je več kot 820 otrok in mladostnikov iz vse Slovenije predstavilo svoje poglede na razumevanje elektrike, energije in energetskih virov. Ob pomenljivem sloganu »Nizkoogljično je odlično« so ustvarili več kot 400 izdelkov, med njimi delujočih maket, plakatov, risb, kolažev, iger, slikanic in video izdelkov. Vse projekte povezuje misel, da je električna energija stalna sopotnica vsakdana, brez katere si tudi mladi ne znajo predstavljati življenja. Z iskrivim pristopom so pogledali v sedanjost in prikazali, kakšna je njihova vizija prihodnosti: nizkoogljična!

»V luči številnih energetsko-podnebnih in okoljskih izzivov v Skupini GEN za dolgoročno zanesljivo oskrbo z nizkoogljično, vsem dostopno električno energijo snujemo celovite rešitve, ki jih bodo v polni meri koristile predvsem mlajše in vse prihodnje generacije. Natečaj Mladi v svetu energije je pomemben del prizadevanj Skupine GEN za krepitev energetske ozaveščenosti med mladimi in njihovega zanimanja za teme, povezane z energetiko – eno temeljnih področij življenja. S tem, ko mlade spodbujamo k odgovornemu razmisleku o skupni energetski prihodnosti, prihodnost odgovorno gradimo že danes,« je o dogodku povzel generalni direktor GEN energije Blaž Košorok.

Natečaj Mladi v svetu energije v podjetju GEN energija vse od leta 2008 izvajajo v sodelovanju s programom Ekošola, mednarodno uveljavljenim programom celostne okoljske vzgoje in izobraževanja. Nacionalni koordinator Ekošole mag. Gregor Cerar je pojasnil, zakaj so energetske vsebine med ključnimi temami programa Ekošola: »Elektrika nas s sodobnim načinom življenja spremlja praktično povsod, koristimo jo na vsakem koraku. Razvoj in nove tehnologije temeljijo na nizkoogljični in vsem dostopni električni energiji, po kateri potrebe stalno naraščajo. Zato je izjemno pomembno, da mladi sodelujejo s svojimi razmišljanji ter aktivno in kakovostno spoznavajo kompleksen sistem, ki vsem nam zagotavlja nemoteno in zanesljivo dobavo električne energije, ob hkratni zavezi za varovanje okolja.«

Udeleženci dogodka so si ob tej priložnosti z zanimanjem ogledali Svet energije.

Nagrade

Vrtec, prva starostna skupina

1. Vrtec pri OŠ Polhov Gradec, mentorica Darja Malovrh

2. Vrtec pri OŠ Milana Majcna Šentjanž, mentorica Stanka Gaši

3. Vrtec Pedenjped Novo mesto, Enota Sapramiška, mentorica Helena Šulc

Malčki, druga starostna skupina

1. OŠ Sveti Jurij Rogašovci, mentorica Ane Mari Čerpnjak

2. OŠ Marije Vere Kamnik, mentorica Urška Brožič

3. OŠ Cankova, 3. razred,  mentorica Lidija Skotnik Ketiš

Glavce, tretja starostna skupina

1. OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica, mentorica Meta Frank Mladi v svetu energije 2021/2021 - OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica - YouTube

2. OŠ Vransko – Tabor, POŠ Tabor, 4. razred, mentorica Simona Jan Mladi v svetu energije 2021/2021 - OŠ Vransko Tabor POŠ Tabor - YouTube

2. OŠ Cankova, 7.a razred, mentorici Lea Skrivanek in Ljerka Hajdinović Podlesek Mladi v svetu energije 2021/2022 - OŠ Cankova - YouTube

3. OŠ Vransko – Tabor, mentorici Polona Vodičar, Katja Brezovnik Mladi v svetu energije 2021/2021 - OŠ Vransko Tabor - YouTube

Raziskovalci, četrta starostna skupina

1. OŠ Cankova, mentorica Monika Hajdinjak

2. OŠ Leskovec pri Krškem, mentorica Karmen Žugič

3. OŠ Gustava Šiliha Velenje, mentor Damijan Vodušek

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.