Termo energija

Zakon o državnem poroštvu za TEŠ 6 zavrnjen

Pralamentarni odbor za finance je zavrnil zakon o poroštvu za TEŠ 6.
Zakon o državnem poroštvu za TEŠ 6 zavrnjen
Parlamentarni odbor za monetarno politiko in finance je zavrnil zakon o državnem poroštvu za blok 6 TEŠ, in sicer z obrazložitvijo, da bi bilo sprejetje zakona v sedanjem predvolilnem obdobju, ko se govori celo o referendumu, neprimerno.Na omenjeni sklep odbora so se odzvali v Holdingu Slovenske elektrarne in Termoelektrarni Šoštanj in ob tem izrazili presenečenje nad takšnim glasovanjem članov odbora za finance in monetarno politiko oziroma nepotrditvijo predloga zakona o poroštvu države za posojilo v višini 440 milijonov evrov za gradnjo nadomestnega bloka 6 TEŠ. Kot poudarjajo, so v skupini HSE  ves čas vodili vse potrebne aktivnosti v skladu z investicijskim načrtom ter na podlagi soglasij in dovoljenj državnih organov. Omenjena odločitev odbora pa pomeni najmanj bistveno podražitev projekta in za Republiko Slovenijo dodatni prispevek k poslabšanju bonitete in kredibilnosti na mednarodnih finančnih trgih.
Kot so sporočili iz HSE, bi sprejem zakona o poroštvu omogočil normalno izvedbo oziroma dokončanje projekta nadomestni blok 6 TEŠ, s tem pa tudi uspešno nadaljnje poslovanje skupine HSE. Poroštvo države namreč omogoča doseganje nižje obrestne mere in s tem nižjo skupno ceno projekta. Država bi z izdajo poroštva projektu nadomestni blok 6 TEŠ pridobila v letih, ko se vrača posojilo EIB, poleg neposrednega donosa na vloženi kapital še visoke davke na predvidene dobičke, plačilo taks za izpuščanje toplogrednih plinov CO2, dolgoročno bi bilo zagotovljenih več tisoč delovnih mest, poleg tega pa bi bila deležna tudi prihodkov iz naslova stroškov poroštva za kredit EIB, ki v času trajanja kredita dosežejo približno 50 milijonov evrov.
Omenjena zavrnitev predloga zakona o poroštvu tako za HSE in TEŠ zagotovo pomeni podražitev projekta, kakšna ta bo, pa bo odvisno od pogajanj z bankami in dobaviteljem glavne tehnološke opreme, Alstomom, ki bodo potekala v prihodnjih dneh in tednih. V HSE ob tem ocenjujejo, da v najslabšem primeru lahko pride celo do umika bank iz projekta tudi za posojila, ki so že bila črpana. Omenjena zavrnitev zakona o državnem poroštvu za TEŠ 6 tako ne koristi ne projektu TEŠ 6, ne Termoelektrarni Šoštanj in tudi ne Sloveniji kot celoti.
Ne glede na okoliščine, pa v HSE in TEŠ poudarjajo, da bodo skušali storiti vse, da v čim večji meri sanirajo posledice te odločitve.(bj)
Brane Janjič
O avtorju