Omrežja

Zaradi obilnega sneženja tudi izpadi daljnovodov

S težavami zaradi podrtega drevja in prevelikih obtežitev daljnovodov se srečujejo na vseh koncih Slovenije.

Zaradi obilnega sneženja tudi izpadi daljnovodov

Moker in težak sneg, ki je razlog snegolomov tudi na območjih daljnovodnih tras, povzroča občasne izpade dobave električne energije v več krajih po Sloveniji. Tako so iz Elektra Maribor sporočili, da je bilo ob 8. uri zjutraj iz navedenih vzrokov brez napajanja z električno energijo 6.600 odjemalcev na njihovem oskrbnem območju, in sicer je bilo največ odjemalcev brez oskrbe z električno energijo na območjih Podlehnika, Tržca, Majšperka, Selnice, Kamnice, Lovrenca, Kungote, Velke, Žerjavcev, Zreč, Vitanja in Pragerskega. Na območju Elektra Celje je bilo ob 7.30 uri kupno število odjemalcev brez električne energije 6.613. Največ težav so zaznali na Koroškem, v Zgornji Savinjski dolini in v širši okolici Celja. Tako je bilo na Koroškem brez električne energije 1.820 odjemalcev, v Zgornji Savinjski dolini 261 in v Spodnji Savinjski dolini 3.523 odjemalcev. Na širšem območju Celja pa je bilo v jutranjih urah brez električne energije 2.830 odjemalcev. Precej težav so imeli tudi na območju Elektra Ljubljana, kjer je iz podobnih vzrokov izpadlo več transformatorskih postaj in bilo brez električne energije več tisoč odjemalcev na širšem območju Kočevja, Novega mesta in Logatca, a so večino napak postopoma odpravili, tako, da je po zadnjih podatkih brez napajanja le še 19 transformatorskih postaj in 910 odjemalcev v težje dostopnih krajih.
O težavah z zagotavljanjem oskrbe poročajo tudi iz Elektra Gorenjska, kjer je na območju Jelendola in Kamne Gorice podrto drevje pretrgalo električne vodnike, posledično pa je bilo  brez električne energije približno 400 uporabnikov. Iz Elektra Gorenjska so ob tem še sporočili, da je zaradi sneženja in pričakovanega otresanja snega z daljnovodnih žic pričakovati, da bo na posameznih lokacijah občasno še prihajalo do kratkotrajnih motenj pri oskrbi z električno energijo. Zaradi snega je že ponoči prihajalo do okvar električnega omrežja in posledično do prekinitev dobave električne energije tudi na nekaterih mestih distribucijskega območja Elektra Primorska. Tako je brez električne energije začasno ostalo 230 odjemalcev v krajih okoli Cerknega. Tudi v tem primeru je večinoma šlo za podrta drevesa na daljnovodih in potrgane žice zaradi mokrega snega. 
Drugače pa so vse dežurne ekipe omenjenih distribucijskih podjetij že od zgodnjih jutranjih ur, ko so se izpadi začeli, na terenu in napake sproti odpravljajo, da bi odjemalcem čim prej zagotovili nemoteno oskrbo z električno energijo.

Brane Janjič
O avtorju