Energetika

Zaradi visokih cen energentov Energetika Ljubljana leto 2021 zaključila z izgubo

Enak trend se je nadaljeval tudi v obdobju od januarja do marca 2022, ko je Energetika Ljubljana zabeležila izgubo v višini 3,7 milijona evrov.

Zaradi visokih cen energentov Energetika Ljubljana leto 2021 zaključila z izgubo

Energetika Ljubljana je leto 2021 zaključila z izgubo v višini 6,5 milijona evrov, ki jo je pokrila obvladujoča družba Javni holding Ljubljana, zato je družba Energetika Ljubljana poslovno leto 2021 zaključila brez izgube.  

Med dejavniki, ki so v letu 2021 najbolj vplivali na poslovanje celotne skupine Javni holding Ljubljana, so bile naraščajoče cene energentov, ki so povzročile zvišanje stroškov predvsem v družbi Energetika Ljubljana v zadnjem četrtletju leta 2021.

Po podatkih Letnega poročila družbe Javni holding Ljubljana za leto 2021 je Energetika Ljubljana v letu 2021 za investicijska vlaganja porabila skupaj 52,6 milijonov evrov, od tega 6,8 milijona evrov za obnove in nadomestitve ter 45,8 milijonov evrov za razvoj. Nadaljevala se je največja investicija v postavitev plinsko parne enote PPE-TOL, ki bo nadomestila obstoječa premogovna bloka 1 in 2 na lokaciji Moste in kjer so aktivnosti v polnem teku. V enoti TOŠ na lokaciji Šiška pa so se začela dela za gradnjo kogeneracije večje moči, ki bo upravičena do obratovalne podpore za proizvedeno električno energijo iz visoko učinkovite soproizvodnje in bo z rednim delovanjem začela v mesecu septembru 2022. Za investicijo v postavitev plinsko parne enote PPE-TOL je namenila 36,7 milijona evrov, kar je manj od načrtovane vrednosti v višini 39,2 milijona evrov.
Družba je v letu 2021, z zaključkom glavnega plinovoda Škofljica-Grosuplje, podaljšala plinovodno distribucijsko omrežje za 36,5 kilometra, kar je največji obseg gradnje in podaljšanja omrežja gospodarske javne službe oskrba z zemeljskim plinom v zgodovini družbe. Zaključila pa se je tudi gradnja CNG 
polnilnice ob Letališki cesti v Ljubljani.

Polona Bahun
O avtorju