Obnovljivi viri

Zasedanje evropskega zavezništva za čisti vodik

Člani zavezništva bodo med drugim razpravljali o načrtu Komisije REPowerEU, ki določa vrsto ukrepov za pospešitev uvajanja vodika, da bi spodbudili zeleni prehod in nadomestili ruska fosilna goriva. 

Zasedanje evropskega zavezništva za čisti vodik

Evropska komisija danes gosti četrti forum evropskega zavezništva za čisti vodik, na katerem bodo poleg razprave o ukrepih za pospešitev industrije vodika, zagnali tudi partnerstvo glede elektrolizatorjev, ki je bilo napovedano maja in s pomočjo katerega naj bi podprli zavezo industrije, da bo do leta 2025 za desetkrat povečala proizvodne zmogljivosti izdelave vodikovih elektrolizatorjev. Nadalje naj bi na srečanju predstavili tudi poročilo o predlogih za poenostavitve postopkov za namestitev vodikovih tehnologij in hitrejše uvajanje obnovljivih virov ter se seznanili tudi s potencialnimi novimi vodikovimi projekti, ki bi jih bilo možno vključiti v načrte zavezništva.
Komisar za notranji trg Thierry Breton je ob tej priložnosti izpostavil, da vodik omogoča zeleni prehod evropske industrije in je gonilo industrijskih inovacij, konkurenčnosti in odpornosti. Kot je še dejal, evropska industrija uvaja obsežne projekte za proizvodnjo čistega vodika in njegovo uporabo za razogljičenje industrijskih procesov, pri čemer zavezništvo olajšuje partnerstva in sodelovanje, spodbuja nadnacionalne naložbe, zlasti v okviru pomembnih projektov skupnega evropskega interesa, in pomaga ustvariti ugodno regulativno okolje. 
Evropsko zavezništvo za čisti vodik je sicer Komisija ustanovila leta 2020, združuje pa več kot 1600 organizacij, ki se ukvarjajo z uvajanjem čistega vodika v Evropi. Njegovo poslanstvo je nuditi podporo razvoju in uporabi čistih vodikovih tehnologij do leta 2030, in sicer tako na področju združevanja proizvodnje iz obnovljivih virov in nizkoogljične proizvodnje vodika kot na področju pokrivanja potreb industrije, prometa in drugih panog ter pri razvoju potrebne vodikove infrastrukture.

Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.