Energetika

Zaživela slovenska različica projekta En-ROADS

Interaktivno orodje En-ROADS  je namenjeno ozaveščanju in spodbujanju javnih razprav o oblikovanju znanstveno podprtih energetsko-podnebnih scenarijev.

Zaživela slovenska različica projekta En-ROADS

V okviru uresničevanja svojega poslanstva krepitve energetske pismenosti so v društvu EN-LITE pripravili slovenski prevod globalnega energetsko-podnebnega simulatorja En-ROADS, s čimer se je slovenska različica pridružila že 14-tim obstoječim, med katerimi so poleg izvorne angleške tudi francoska, španska, nemška, italijanska, portugalska, japonska, kitajska in druge. Orodje En-ROADS sicer s svojimi 18-imi vsebinskimi drsniki uporabniku omogoča preizkušanje različnih kombinacij ukrepov za soočanje z energetsko-podnebnimi izzivi, s ciljem zmanjšanja dviga temperature s +3,6 stopinje Celzija na največ +2 stopinji Celzija do leta 2100. 
Kot poudarja predsednica društva EN-LITE Mojca Drevenšek, so v širši strokovni ekipi društva prepoznali prednosti En-ROADS kot odprtega, interaktivnega, podatkovno kredibilnega ozaveščevalnega orodja, ki krepi energetsko-podnebno pismenost ter lahko pomembno spodbudi javne in medijske razprave o oblikovanju energetsko-podnebne prihodnosti Slovenije, Evrope in sveta. »Glavno sporočilo En-ROADS je, da za učinkovito soočenje s podnebnimi izzivi in ublažitev njihovih posledic potrebujemo ustrezno kombinacijo raznolikih ukrepov na področju izbire virov energije in njene rabe v transportu, industriji in zgradbah, s poudarkom na energetski učinkovitosti in elektrifikaciji v teh dejavnostih, ter na družbeno-ekonomskih, tehnološko-razvojnih, gozdarskih, kmetijskih in drugih področjih,« poudarja Drevenškova in dodaja, da simulator krepi razumevanje nujnosti medsektorskega povezovanja in sodelovanja. 
V ozadju orodja je kompleksen računalniški model sistemske dinamike, ki temelji na verodostojnih podatkih Mednarodne agencije za energijo (IEA), Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC) in številnih drugih virov, pri čemer avtorji vsebine redno mesečno osvežujejo z novimi ugotovitvami iz raziskav in znanstvenih študij. 

V društvu EN-LITE v nadaljevanju načrtujejo tudi izobraževalno-ozaveščevalne aktivnosti in usposabljanja, ki bodo zainteresiranim deležnikom olajšala uporabo En-ROADS v Sloveniji. Tako z več vodilnimi slovenskimi strokovnjaki za energetiko, transport, ekonomijo, industrijo, gozdarstvo in kmetijstvo z univerz, inštitutov in strokovnih združenj pripravljajo odprt spletni izobraževalni tečaj, v katerem bodo na poljuden način predstavili stanje, trende in cilje na omenjenih področjih v Sloveniji. V oblikovanje vsebine spletnega tečaja bodo že v najzgodnejši fazi vključili čim širši krog tistih, ki želijo okrepiti svoja znanja in uporabljati En-ROADS. Osnutek vsebine programa bodo javno objavili na svoji spletni strani konec marca, sredi aprila je načrtovana EN-ROADS podnebna delavnica, sredi maja pa še javna predstavitev En-ROADS orodja z moderirano tematsko razpravo s slovenskimi sektorskimi strokovnjaki in drugimi zainteresiranimi deležniki.

Brane Janjič
O avtorju