Omrežja

Združen postopek načrtovanja in dovoljevanja za prenovo daljnovoda Divača–Koper

Vlada je na včerajšnji seji sprejela sklep o izvedbi združenega postopka načrtovanja in dovoljevanja za prenovo daljnovoda 110 kV Divača–Koper I s prehodom na 2 × 110 kV.

Združen postopek načrtovanja in dovoljevanja za prenovo daljnovoda Divača–Koper

Temeljni cilj načrtovane prenove daljnovoda 110 kV Divača–Koper I s prehodom na 2 × 110 kV je nadgradnja obstoječega enosistemskega v dvosistemski daljnovod z namenom zagotoviti dolgoročno zanesljivost napajanja oziroma večjo zanesljivost obratovanja celotnega obalnega dela Primorske. Ob predvideni porasti odjema električne energije in predvsem ob postavitvi novih razdelilnih RTP na območju južne Primorske (110/20 kV RTP Izola, 110/20 kV RTP Hrpelje, 110/20 kV RTP Luka Koper, energetske napajalne postaje Črni Kal ter komercialne 110 kV povezave s sosednjo Italijo) obstoječa konfiguracija prenosnega omrežja ne bo več omogočala zanesljivega obratovanja. Ker trasa obstoječega 110 kV daljnovoda Divača–Koper, v dolžini 30 kilometrov, zaradi potekov v bližini predvsem stanovanjskih površin na nekaterih območjih ni optimalno umeščena v prostor, bodo v postopku načrtovanja in dovoljevanja predvidene optimizacije nekaterih potekov daljnovoda in/ali tehnične izvedbe daljnovoda.

Polona Bahun
O avtorju