Energetika

Združenji evropskih sistemskih operaterjev prenosnega in distribucijskega omrežja podpisali sporazum o sodelovanju

Sporazum bo okrepil sodelovanje pri reševanju ključnih izzivov pri doseganju ogljično nevtralnega evropskega elektroenergetskega sistema.

Združenji evropskih sistemskih operaterjev prenosnega in distribucijskega omrežja podpisali sporazum o sodelovanju

Združenji bosta sodelovali na več področjih. In sicer pri razvoju, izvajanju in spremljanju omrežnih kodeksov in smernic ter spodbujanju najboljših praks pri delovanju in načrtovanju prenosnih in distribucijskih elektroenergetskih sistemov. Vse to bo prispevalo k prehodu na ogljično nevtralen evropski elektroenergetski sistem.

Predsednik združenja evropskih sistemskih operaterjev distribucijskega omrežja Vincenzo Ranieri je ob podpisu sporazuma poudaril, da ambicije za doseganje podnebno nevtralne evropske družbe do leta 2050 zahtevajo tesno sodelovanje med vsemi glavnimi deležniki elektroenergetskega ekosistema. Zato sporazum predstavlja ključni korak na poti dialoga, ki sta ga sprejeli obe združenji, da bi z opredelitvijo standardov in smernic ter skupnim znanjem prispevali k prilagodljivemu, odpornemu in odprtemu evropskemu elektroenergetskemu sistemu.

Predsednik združenja sistemskih operaterjev prenosnega omrežja Hervé Laffaye pa je ob tej priložnosti povedal, da je tesno sodelovanje med operaterji prenosnih in distribucijskih sistemov bistveno za omogočanje energetskega prehoda. Sporazum o sodelovanju določa jasen okvir za spodbujanje ambicioznega sodelovanja na evropski ravni, ki je potrebno za podporo evropskim podnebnim ciljem. Kot je še dejal, se veselijo sodelovanja z združenjem sistemskih operaterjev distribucijskega omrežja pri temah skupnega interesa in oblikovanju skupnih stališč ob upoštevanju komplementarnih poslanstev in nalog obeh združenj ter interesov odjemalcev. Prvi mejnik njunega sodelovanja predstavlja že petkova predložitev skupnega osnutka omrežnega kodeksa o kibernetski varnosti agenciji ACER.

Polona Bahun
O avtorju