Energetika

Zeleni in digitalni prehod morata iti z roko v roki

Evropska komisija določila ukrepe za digitalizacijo energetskega sektorja, s katerimi želi izboljšati učinkovitost in okrepiti vključevanje obnovljivih virov energije.

Zeleni in digitalni prehod morata iti z roko v roki

Za evropski zeleni dogovor in načrt REPowerEU je namreč potrebna temeljita preobrazba energetskega sistema, ki mora postati bolj interaktiven in pametnejši, da bi potrošnikom pomagali izkoristiti prednosti zelenega prehoda. Evropska komisija je zato predstavila akcijski načrt, ki poudarja, kako lahko nove tehnologije prispevajo k izboljšanju učinkovite rabe virov energije, olajšajo vključevanje obnovljivih virov energije v omrežje ter prihranijo stroške za odjemalce in energetska podjetja v EU. Tako je predstavila ukrepe za večjo souporabo podatkov, spodbujanje naložb v digitalno elektroenergetsko infrastrukturo, koristi za odjemalce in krepitev kibernetske varnosti. Ker je za podatkovne centre in zaradi vse večjega povpraševanja po spletnih storitvah potrebnih vedno več virov iz našega energetskega sistema, so v predstavljenem načrtu opisani tudi načini za ločitev energetskega odtisa sektorja IKT od eksponentne rasti podatkov. 


Na nekaterih področjih energetskega sektorja, kot so električna vozila, fotovoltaične naprave in toplotne črpalke, so digitalne in pametne tehnologije že vgrajene in je potrebna podpora za njihovo širitev. Na drugih področjih pa energetski sistem šele začenja izkoriščati prednosti digitalizacije. Evropska komisija namerava v prihodnjih mesecih in letih sprejeti različne ukrepe za okrepitev digitalnih energetskih storitev ob hkratnem zagotavljanju energijsko učinkovitega sektorja IKT. Med drugim tako, da bo z novimi digitalnimi orodji in storitvami ter močnim okvirom upravljanja za skupni evropski energetski podatkovni prostor pomagala odjemalcem pri krepitvi nadzora nad svojo porabo energije in računi za energijo. Nadzorovala bo porabo energije v sektorju IKT, tudi s sistemom okoljskih oznak za podatkovne centre, energijsko nalepko za računalnike, ukrepi za povečanje preglednosti porabe energije pri telekomunikacijskih storitvah in nalepko o energijski učinkovitosti blokovnih verig. Poleg tega pa bo okrepila kibernetsko varnost energetskih omrežij z novo zakonodajo, med drugim z omrežnim kodeksom za vidike kibernetske varnosti pri čezmejnih pretokih električne energije v skladu z uredbo EU o električni energiji in priporočilom Sveta EU o večji odpornosti kritične infrastrukture.
Komisija bo še naprej zagotavljala finančno podporo za raziskave in razvoj ter tržno uvajanje digitalnih tehnologij v energetskem sektorju, in sicer s programom za digitalno Evropo, programom LIFE, kohezijsko politiko in vodilnim programom za digitalizacijo energetskega sektorja v okviru programa Obzorje Evropa. V sodelovanju z evropsko zeleno digitalno koalicijo bo še naprej razvijala orodja in metodologije za merjenje neto okoljskega in podnebnega vpliva omogočitvenih digitalnih tehnologij v energetskem sektorju.

Evropska komisarka za energijo Kadri Simson je ob predstavitvi dejala, da sta Evropski zeleni dogovor in priprava Evrope na digitalno dobo osrednji prednostni nalogi Evropske komisije in gresta z roko v roki. Po njenih besedah naj bi naš energetski sistem postal učinkovitejši in pripravljen na vse večji delež obnovljivih virov energije. Zato potrebujemo bolj inovativne digitalne rešitve in omrežje, ki bo veliko pametnejše in bolj interaktivno kot danes. Predstavljeni akcijski načrt bo pomagal sprostiti potencial digitalizacije energetskega sektorja in doseči pomembne prihranke energije, ki jih omogoča, to pa bo koristilo vsem potrošnikom.

Polona Bahun
O avtorju