Energetika

Zeleni kažipot, kje smo in kam želimo

Včeraj je na GZS potekala konferenca Zeleni kažipot, kje smo in kam želimo.
Zeleni kažipot, kje smo in kam želimo

Poudarek konference, ki se jo je udeležilo okoli sto ljudi, je bil na energetski in snovni učinkovitosti in ravnanju z odpadki kot virom surovin, ob tem pa so osvetlili tudi prihajajoče trende.

Kot so v razpravi ugotovili udeleženci konference, je varstvo okolja tesno povezano z gospodarstvom in močno vpeto v vse poslovne procese in odločitve. Zato podpirajo odgovoren odnos do okolja, usmerjenost v energetsko učinkovitost, gospodarno ravnanje z naravnimi viri in zmanjševanje vplivov na okolje, izvajanje obstoječih zahtev ter zmanjšanje administrativnih bremen –tako na ravni EU kot v Sloveniji.

Hkrati pa pričakujejo racionalizacijo, usklajenost in nedvoumnost obveznosti, ki izvirajo iz okoli 500 predpisov s področja okolja. Po njihovem mnenju je potrebno povezovanje državnih organov pri načrtovanju in izvajanju politik, poleg tega pa so nujni realni cilji, dialog z gospodarstvom ter enostavnejše, preglednejše in hitrejše upravne postopke. Treba je spodbujati uporabo odpadkov kot vira surovin in energije, sistemske ukrepe za širšo uporabo okoljsko in energetsko učinkovitejših naprav in storitev ter uvajati spodbude za širšo uveljavitev prostovoljnih pobud (eco-label, EMAS, EN 16001, ISO 50001 in drugo) in izvajanje zelenega javnega naročanja. (pb)  

Več na: www.mediji.gzs.si

Polona Bahun
O avtorju