Energetika

Znana strateška izhodišča za spodbujanje uporabe OVE in URE v gospodarstvu

Za tri pilotne projekte s področja energetske učinkovitosti in testni laboratorij je skupno predvideno pet milijonov evrov, črpanje sredstev pa je predvideno letos in prihodnje leto.

Znana strateška izhodišča za spodbujanje uporabe OVE in URE v gospodarstvu

Vlada je pred kratkim sprejela Strateška izhodišča za spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti v gospodarstvu. Ta podrobneje naslavljajo tri glavna reformna področja, in sicer povečanje učinkovitosti trga na strani ponudbe in povpraševanja z nadgradnjo tako imenovane tržnice električne energije iz obnovljivih virov energije, povečanje učinkovitosti spremljanja in evidentiranja izpustov s pomočjo tehnološke rešitve, pilotno uporabljene na registru sistema trgovanja s pravicami do emisij toplogrednih plinov na območju Evropske unije ter povečanje snovne in energetske učinkovitosti v gradbeništvu z uporabo naprednih digitalnih tehnologij v primeru metode informacijskega modeliranja gradenj. Poleg tega strateška izhodišča predvidevajo tudi institucionalizacijo obravnave inovativnih testnih in pilotnih rešitev, ki temeljijo na naprednih digitalnih tehnologijah za proizvodnjo energije, v obliki testnega laboratorija oziroma regulatornega peskovnika. Ta se bo izvajal v sklopu aktivnosti krovnega programa Laboratorija politik, ki je sestavni del Celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo.
Načrtovani obseg sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornosti za tri pilotne projekte na področju energetske učinkovitosti je sicer tri milijone evrov, za testni laboratorij pa dva milijona evrov, pri čemer je črpanje sredstev predvideno v letih 2022 in 2023.

Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.