Energetika

Znane maloprodajne cene plina za prvo trimesečje

Za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je cena zemeljskega plina v obdobju enega leta povečala za odstotek, za negospodinjske odjemalce pa se je občutno znižala – za kar 28 odstotkov. 

Znane maloprodajne cene plina za prvo trimesečje

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je objavilo statistiko referenčnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce v prvem letošnjem trimesečju  oziroma za obdobje od januarja do konca marca. Iz podatkov izhaja, da je cena zemeljskega plina za gospodinjstva v tem obdobju v povprečju znašala 97,7 evra za MWh, kar je bilo za odstotek več kot leto prej, povprečen negospodinjski odjemalec pa je za porabljeno MWh moral v tem času odšteti 66,3 evra, kar je bilo kar za 28 odstotkov manj kot v enakem lanskem obdobju. 

In kaj kaže razrez končnega računa za porabljeno MWh zemeljskega plina? V prvem letošnjem trimesečju je delež tržne postavke zemeljskega plina v strukturi maloprodajne cene povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 62,8 odstotka, delež omrežnine 13,2 odstotka, delež dajatev 5,1 odstotka, delež trošarine 0,9 odstotka in davek na dodano vrednost 18 odstotkov končne maloprodajne cene. Pri negospodinjskih odjemalcih pa je je delež postavke dobave zemeljskega plina znašal 84,9 odstotka, delež omrežnine 8,8 odstotka, delež dajatev 5,5 odstotka in delež trošarine 0,8 odstotka cene brez vključenega davka na dodano vrednost.

Omenimo naj še, da je v prvem trimesečju postavka cene dobave zemeljskega plina pri povprečnem gospodinjskem odjemalcu znašala 61,4 EUR/MWh (brez DDV), kar je pomenilo 11-odstotno znižanje glede na četrtletje pred tem in 17 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. 
Postavka cena dobave zemeljskega plina za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je v navedenem obdobju  znašala 46,2 EUR/MWh (brez DDV) in se je glede na četrtletje pred tem znižala za 17 odstotkov, v obdobju enega leta pa celo za 40 odstotkov.

Brane Janjič
O avtorju