Energetika

ZSFI: Udarec za slovensko fotovoltaiko!

Predstavniki fotovoltaičnega združenja ZSFI so glede nove vladne uredbe o znižanju podpor izrazili veliko nezadovoljstvo.
ZSFI: Udarec za slovensko fotovoltaiko!

Vlada RS je minuli teden sprejela novo Uredbo o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije. Kot so na današnji novinarski konferenci opozorili predstavniki Združenja slovenske fotovoltaične industrije (ZSFI), bodo z novo uredbo subvencije za električno energijo, ki je proizvedena v sončnih elektrarnah, poleg že predvidenega znižanja deležne še dodatnega močnega zmanjšanja. Zato je Združenje slovenske fotovoltaične industrije pozvalo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, da temeljito preuči njihove predloge, se začne z njimi pogovarjati in se čim prej odloči za kakovostnejše rešitve, saj bodo v nasprotnem primeru posledice porazne.

ZSFI: Škoda se bo še pomnožila    

Stališča glede nove Uredbe o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, so predstavili podpredsednik ZSFI Robert Otorepec, člana upravnega odbora ZSFI Marko Femc in Primož Truči ter sekretar združenja Matej Guštin. »Vlada RS na podlagi napačnih izračunov Ministrstva za infrastrukturo in prostor s to uredbo ogroža skoraj 3.000 delovnih mest v domači fotovoltaični industriji. Prav tako se bo škoda, povzročena fotovoltaični industriji, pomnožila v dejavnostih, ki so povezane s postavljanjem sončnih elektrarn,« so opozorili predstavniki ZSFI.  

Drastično znižanje odkupnih cen  

V prvi polovici letošnjega leta so bile odkupne cene za električno energijo, ki jo proizvedejo sončne elektrarne, za 30 odstotkov nižje od izhodiščnih cen, zastavljenih leta 2009. Za drugo polovico leta je bilo še do nedavnega predvideno 40-odstotno znižanje glede na izhodiščne cene iz leta 2009. Žal se je Vlada RS po besedah predstavnikov ZSFI mesec dni pred napovedano spremembo odločila za dodatno znižanje odkupnih cen, kar pomeni 52,45-odstotno znižanje glede na izhodiščne cene.  

Investitorji razmišljajo o prekinitvi pogodb  

»S tako drastičnim znižanjem odkupnih cen je na trgu ustvarjen nenaden zastoj. Investitorji razmišljajo o prekinitvi sklenjenih pogodb o postavitvi sončnih elektrarn v drugi polovici leta tako z izvajalci, kakor tudi z bankami, saj je prišlo do nenadne spremembe ključnega dejavnika. Industrija, ki ustvarja visoko dodano vrednost in krepi izvozne priložnosti slovenskega gospodarstva, se je znašla v nezavidljivem položaju, ki ogroža večino od približno 3.000 delovnih mest, ki so v zadnjih letih nastala na področju fotovoltaike,« so dejali predstavniki ZSFI.  

Ministrstvo ni upoštevalo mnenja industrije  

V nadaljevanju so povedali, da je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor predlog spremembe pripravilo brez upoštevanja mnenja industrije. Predlogi ZSFI so prav tako vključevali dodatno znižanje podpor, vendar premišljeno in na osnovi izračunov, ki temeljijo na dejanskem stanju na domačem trgu. Podani so bili tudi predlogi, s katerimi bi zmanjšali hitro rast investicij v sončne elektrarne. Vendar s tem ne bi ogrozili panoge, ampak bi povečali število zaposlenih ter dodano vrednost, ki ostane Sloveniji.  

Manjše sončne elektrarne povsem nezanimive  

Ključni predlog, na katerega Združenje slovenske fotovoltaične industrije še ni prejelo odgovora, se nanaša na spremembo velikostnih razredov fotovoltaičnih proizvodnih naprav, od katerih je odvisna višina podpor. Trenutni velikostni razredi imajo prevelik razpon in so neprimerljivi z velikostnimi razredi v drugih državah. Treba bi bilo uvesti nov razred do 20 kilovatov. Sončne elektrarne na družinskih hišah so v Sloveniji trenutno povsem nezanimive, ker ne omogočajo sprejemljivih finančnih donosov. Trenutni predpisi pa povsem enako obravnavajo elektrarne, sestavljene iz treh ali štirih fotonapetostnih modulov, kot 1-megavatne elektrarne, za katere potrebujemo več kot 4.000 modulov in najmanj 7.000 kvadratnih metrov prostora.  

ZSFI precej prispevalo k slovenski fotovoltaiki  

Po besedah sekretarja Združenja slovenske fotovoltaične industrije Mateja Guština (na sliki na desni strani) so fotovoltaični sistemi za proizvodnjo električne energije v zadnjem  desetletju ena vodilnih tehnologij za izkoriščanje sončne energije. Trenutno deluje v Sloveniji več kot 1.500 sončnih elektrarn s skupno močjo 100 megavatov. K uspešni gradnji fotovoltaičnih sistemov je doslej precej pripomoglo tudi Združenje slovenske fotovoltaične industrije (strokovno interesno združenje), ki trenutno vključuje okoli 30 proizvajalcev, ponudnikov in izobraževalnih ustanov. ZSFI, ki sta ga junija 2008 ustanovila Bisol d. o. o. in Elektro Celje, je prostovoljno združenje pravnih oseb, ki delujejo na različnih področjih fotovoltaike.  

Delovanje ZSFI presega nacionalne okvire   

Med drugim Združenje slovenske fotovoltaične industrije skrbi za hitrejši razvoj fotovoltaike, implementacijo standardizacije, predlaga nove standarde, analizira in poroča o razmerah na tujih trgih, ščiti domači trg pred tehnološko nekonkurenčnim izdelki in storitvami, skrbi za dolgoročno vizijo panoge ter podpira organizacijo strokovnih srečanj, seminarjev in predavanj. Združenje aktivno sodeluje na tržnem področju ter se vključuje v različne evropske projekte. S tem predstavlja interese članic ne samo na nacionalni, ampak tudi širše na mednarodni in globalni ravni. Skratka, kot je sklenil  Guštin, namen omenjenega združenja v tem, da v Sloveniji širi zavest in nova spoznanja s področja raziskav in razvoja ter uporabnih znanj fotovoltaične industrije.  

Miro Jakomin