Obnovljivi viri

Zveza potrošnikov Slovenije sodeluje v mednarodnem projektu CLEAR-X

Namen projekta je pomagati potrošnikom vlagati v obnovljive vire energije v gospodinjstvih ter v ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti.

Zveza potrošnikov Slovenije sodeluje v mednarodnem projektu CLEAR-X

Zveza potrošnikov Slovenije je pred kratkim začela izvajati evropski projekt CLEAR-X, ki bo tudi slovenskim potrošnikom pomagal pri dostopu do tehnologij, ki izkoriščajo obnovljive vire energije. V okviru projekta, v katerem poleg Slovenije sodelujejo še Bolgarija, Ciper, Litva, Severna Makedonija in Slovaška, bodo potrošnikom zagotovili dostop do kakovostnih informacij o obnovljivih virih energije in energetski učinkovitosti ter jim omogočil sodelovanje v skupinskih nakupih opreme. Udeleženci pa naj bi v okviru svojih možnosti skušali zagotoviti tudi prijaznejši zakonodajni okvir o obnovljivih virih energije.
Omenjeni projekt financira EU v okviru programa Obzorje 2020, koordinira pa Evropska potrošniška organizacija BEUC. V okviru projekta CLEAR-X nameravajo potrošniške organizacije iz držav udeleženk  k sodelovanju v kampanjah skupinskih nakupov privabiti vsaj 38.000 potrošnikov in s tem spodbuditi za več kot 27 milijonov evrov naložb v tehnologije OVE, s čimer naj bi spodbudile proizvodnjo dodatnih 40 GWh iz obnovljivih virov energije in s tem prihranile 2,15 GWh primarne energije. Poleg tega naj bi projekt v ciljnih državah prispeval k informiranju potrošnikov o prednostih obnovljivih virov in energetsko učinkovitih tehnologij ter posredno spodbudil številne potrošnike k ukrepanju in varčevanju z energijo.
Predsednica Zveze potrošnikov Slovenije Breda Kutin je po začetku projekta izpostavila, da stavbe porabijo 40 odstotkov vse energije v Evropski uniji, približno 75 odstotkov stavbnega fonda pa je energetsko neučinkovitega. Kar 80 odstotkov energije, ki jo porabijo gospodinjstva, je namenjene za ogrevanje prostorov in vode, 75 odstotkov preskrbe s toploto pa še vedno temelji na fosilnih gorivih, kar je treba spremeniti. Kot je dejala, to je treba storiti ne le zaradi vpliva na okolje, temveč tudi zato, da bi potrošnikom pomagali do trajnih prihrankov pri stroških za energijo in jih zaščitili pred nihanjem cen fosilnih goriv. 

Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.