Naš stik, št. 1, januar 2010

V tej številki lahko preberete...

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Konkretni projekti so stvar stroke Brane Janjic energetske investicije,energetska oskrba
Tema meseca Pred elektrogospodarstvom so ključni projekti Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško,ELES,GEN energija,Holding slovenskih elektrarn,TE-TOL Aleksander Mervar,Martin Novšak,Djordje Žebeljan,Božidar Krajnc,Blaž Košorok prenos,trgovanje, borza,proizvodnja,energetske investicije
Brez varovalke Skrb za prihodnost Vladimir Habjan prenos,trgovanje, borza,proizvodnja,energetske investicije
Ministrstvo za gospodarstvo Dobro predsednikovanje EU prispevalo k sedežu Acerja Minka Skubic Ministrstvo za gospodarstvo Franc Žlahtic,Tina Fistravec prenos,Ministrstvo za gospodarstvo
Jedrska energija Umestitev odlagališča velik uspeh v domačem in mednarodnem merilu Polona Bahun Agencija za radioaktivne odpadke Vladislav Krošelj jedrska energija,jedrski odpadki
Prenos Na prenos bo vplivalo predvsem dogajanje v sosednjih regijah Brane Janjic ELES Uroš Salobir prenos
Termo energija TET pridobila okoljevarstveno dovoljenje Termoelektrarna Trbovlje okolje,termo energija
Distribucija Žled podiral daljnovodne stebre Vladimir Habjan Elektro Primorska distribucija,poškodbe omrežja
Distribucija Na Planini v Kranju kmalu soproizvodna enota Renata Križnar distribucija,,obnovljivi viri energije, OVE
Distribucija Zanesljivejše in kakovostnejše napajanje Ljubljane Polona Bahun Elektro Ljubljana Mirko Marincic distribucija,obnovljivi viri energije, OVE,razdelilna transformatorska postaja, RTP
Prenos Elektroservisi pred velikim izzivom Polona Bahun ELES,Elektroservisi,Savske elektrarne Ljubljana oskrba,razdelilna transformatorska postaja, RTP
Prenos Konec marca vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja Polona Bahun ELES prenosno omrežje,daljnovodi
Zakonodaja Kaj prinaša tretji energetski paket Evropske unije? Ana Stanic zakonodaja
Tuje izkušnje Do večjih prenosnih zmogljivosti tudi s kompaktiranjem Miro Jakomin prenos,sodobne tehnologije
Tuje izkušnje EPS na poti nujnega prestrukturiranja Miro Jakomin
Evropski pogledi Energetska in podnebna politika EU je na pravi poti Polona Bahun okolje,zakonodaja
Evropski pogledi Elena bo spodbujala naložbe v trajnostno energijo Polona Bahun ucinkovita raba energije, URE,obnovljivi viri energije, OVE
Podjetja smo ljudje Igranje je improviziranje Vladimir Habjan Elektro Primorska
Razmah električnih vozil bo vplival tudi na omrežje Brane Janjic sodobne tehnologije,elektricna vozila
Aktualni intervju Do leta 2018 za distribucijsko omrežje 1,6 milijarde evrov Brane Janjic SODO Matjaž Vodušek investicije,distribucijsko omrežje
Izza pisalne mize Mobing in njegove posledice za organizacijo Mojca Kremsar
Z nami v naravo Kum znan tudi kot Zasavski Triglav
Obratovalni podatki Obratovalni podatki Brane Janjic
Iz energetskih okolij Nadzorni svet sprejel letni načrt družbe Minka Skubic ELES prenos,letni nacrt
Iz energetskih okolij Novi direktor je mag. Karlo Peršolja Eva Cinkole Kristan Borzen Karlo Peršolja
Iz energetskih okolij Oddana vloga za izdajo dovoljenja za JEK 2 GEN energija jedrska energija,proizvodnja,energetsko dovoljenje
Iz energetskih okolij Začetne rekonstrukcije turbine na HE Zlatoličje Aleš Kirbiš Dravske elektrarne Maribor hidro energija,rekonstrukcija
S sej vlade S sej vlade Vlada RS zakonodaja
Iz energetskih okolij Nadaljuje se iskanje možnosti za ČHE Kozjak Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor hidro energija,projekti
Iz energetskih okolij Elektro Celje z novim vodstvom Andreja Bezjak Elektro Celje Rade Kneževic distribucija
Iz energetskih okolij TET sledi razvojnim ciljem memoranduma Termoelektrarna Trbovlje Termoelektrarna Trbovlje investicije,termo energija
S sej vlade S sej vlade Vlada RS zakonodaja
Iz energetskih okolij Gradnja sončnih elektrarn tudi na ključ Elektro Gorenjska distribucija,proizvodnja,obnovljivi viri energije, OVE
Iz energetskih okolij Drugi forum o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije Elektro Gorenjska ucinkovita raba energije, URE,obnovljivi viri energije, OVE
Iz energetskih okolij Nova ponudba za imetnike toplotnih črpalk Elektro Primorska Elektro Primorska distribucija,obnovljivi viri energije, OVE
Iz energetskih okolij Januarja potekalo usposabljanje za prvo pomoč Elektro Primorska Elektro Primorska distribucija
S sej vlade S sej vlade Vlada RS zakonodaja
Iz energetskih okolij Marko Rupnik - V vrhu slovenskega rekreativnega smučarskega teka Jožko Bezeljak Marko Rupnik
Iz energetskih okolij Sklenitev dogovora o preprečevanju mobinga Elektro Primorska Elektro Primorska
Iz energetskih okolij Selitev proizvodnje v Kočevje Elektroservisi
Iz energetskih okolij Tudi Petrol bo prodajal električno energijo Vladimir Habjan Petrol trgovanje, borza
Iz energetskih okolij Z obratovanjem začela sodobna kompresorska postaja IBE IBE prenos,sodobne tehnologije
Zanimivosti Zanimivosti
Zanimivosti Zanimivosti Miro Jakomin
Zanimivosti Zanimivosti Miro Jakomin
Trgovanje, borza Trgovanje Brane Janjic Borzen,BSP South Pool trgovanje, borza
Strokovna posvetovanja Pametna omrežja, izziv za danes! Vladimir Habjan sodobne tehnologije
Z naših delovišc Žled povzročil poškodbe omrežja Vladimir Habjan Elektro Primorska poškodbe omrežja,distribucijsko omrežje